You are here

Favrskov går i gang med Aula i uge 44

Når kommunikationsværktøjet Aula er fuldt udbygget, bliver det forældrenes samlede indgang til skole, SFO og dagtilbud.

Historien om Aula går tilbage til 2014 med en aftale mellem KL og regeringen om et digitalt løft af folkeskolerne, hvor der blandt andet skulle udvikles et værktøj til kommunikation mellem hjemmet og den pågældende institution/skole. It-virksomheden Netcompany har stået for at udvikle løsningen, der sigter mod at være simpel og brugervenlig for alle brugere.

Mens børnene er i institutionen eller på skolen, er der hele tiden fokus på læring og trivsel, og det er netop samarbejdet om børns læring og trivsel, Aula skal være med til at understøtte, så der bliver et nemt og sikkert rum til at kommunikere mellem dagtilbud, skoler, forældre, forvaltningen og andre implicerede.

I Favrskov Kommune har man valgt at tage værktøjet i brug i uge 44 på skolerne og i SFO’erne. Aula vil blandt andet indeholde muligheder for at sende beskeder til andre brugere, en opslagstavle med vigtige informationer, kalendere med mulighed for at booke eksempelvis skole-hjem-samtaler og andre aftaler.

På skolerne overgår forældrene automatisk til Aula i uge 44, og skolechef Anne Gammelby Lybecker regner med, at brugerne med de rette vejledninger hurtigt kan tage det i brug.


- Aula er relativ intuitiv at bruge, men vi har alligevel valgt at oprette en hotline, hvor forældrene kan få hjælp. Man er naturligvis også velkommen til at henvende sig på skolerne. Forældrene får information om overgang til Aula i uge 41. Ude på skolerne er vi så forberedte, som vi kan være – men implementering af et nyt IT-system vil næsten altid give bump. Dem klarer vi, som de kommer, siger skolechefen.

Daginstitutionerne i Favrskov Kommune tager efter planen Aula i brug i sommeren 2020.

Dato: 11. oktober 2019

Senest opdateret:

11. oktober 2019