You are here

Favrskov giver indspark til kommende reform

Ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde, er i gang med en tur rundt i Danmark, hvor målet er at besøge alle landets kommuner og regioner og samle inspiration til regeringens arbejde med en kommende samlet reform af den offentlige sektor - sammenhængsreformen.

Tirsdag 15. august gik turen til Favrskov, hvor borgmester Nils Borring tog imod ministeren ved den ombyggede fløj på Hadsten Skole, der i dag huser Børnehuset Ellemose.

Her hørte ministeren om Favrskov Kommunes arbejde med at optimere brugen af kommunens bygninger og effektiv ressourceanvendelse. Hadsten Skole er et eksempel på, hvordan man kan udnytte ”overflødige” arealer på en skole til at udvide en børnehave og samtidig bidrage til en bedre sammenhæng i tilbuddene. Herefter gik turen videre til botilbuddet og aktivitetscentret på Elbæk Allé i Hadsten, hvor Sophie Løhde hørte nærmere om, hvordan der kan skabes en mere effektiv drift og en bedre kvalitet for beboerne gennem sammenhængende nybyggeri, hvor boliger og aktiviteter er tænkt sammen.

Borgmester Nils Borring glæder sig over muligheden for at dele Favrskov Kommunes ideer med Sophie Løhde.

- Jeg er sikker på, at der rundt omkring i de danske kommuner bliver udtænkt masser af løsninger, som andre kommuner kan få gavn af. Her i Favrskov har vi også skabt nogle stærke løsninger – ikke mindst når det gælder om at udnytte hver en kvadratmeter i vores bygninger og ved at tænke borgerne nøje ind i projekterne, når vi opfører nybyggeri. Jeg håber, at Sophie Løhde tager noget inspiration med sig hjem fra Favrskov, som hun kan bruge i sit videre arbejde med at skabe mere tid til kerneopgaverne ude i kommunerne, siger Nils Borring.

Sammenhængsreformen skal skabe mere tid til kommunernes kerneopgaver og give bedre velfærd på tværs af sektorer. Reformen forventes præsenteret i begyndelsen af 2018.

Dato: 16. august 2017

Senest opdateret:

21. august 2017