You are here

Favrskov har Danmarks 3. laveste sygefravær

En ny opgørelse fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor viser, at Favrskov Kommune i 2020 har det tredje laveste sygefravær blandt landets 98 kommuner.

I 2020 havde de kommunale medarbejdere i Favrskov i gennemsnit 10,3 fraværsdage. I 2019 indtog Favrskov Kommune en 2. plads blandt landets 98 kommuner, og i 2018 var Favrskov Kommune nr. 5 i landet. Så der er tale om en absolut topplacering for 3. år i træk.

Kun Lemvig Kommune og Læsø Kommune ligger lavere end Favrskov med hhv. 8,8 og 9,4 fraværsdage i gennemsnit pr. medarbejder. Det højeste gennemsnitlige sygefravær blandt de 98 kommuner er på 15,3 fraværsdage.

Kommunaldirektør Jan Kallestrup glæder sig over resultatet:

- Tredjepladsen i 2020 er et fremragende resultat, som vi er meget stolte af, og det er ikke kommet af sig selv. Det er et resultat af en fokuseret og vedholdende ledelsesindsats – kombineret med en række forskellige tiltag til at skabe mere velfungerende og attraktive arbejdspladser. Det lave fravær er i sig selv meget positivt, men den store gevinst ved et lavt sygefravær ligger for alvor i, at det giver os mulighed for at yde en bedre og mere sammenhængende service overfor vores borgere.  

Ud over en målrettet ledelsesindsats tilskriver Jan Kallestrup også de gode resultater et meget velfungerende samarbejde mellem ledere og medarbejderrepræsentanter, ansættelsen af en dedikeret sygefraværskonsulent samt indførelsen af nye og forbedrede digitale ledelsesinformationsværktøjer, som understøtter det løbende arbejde med at følge op på sygefraværet. Det kan ikke afvises, at coronakrisens fokus på afstand, hygiejne og forsamlingsrestriktioner også har medvirket til at reducere sygefraværet i 2020, men hvis det har, så vil det være gældende for alle kommuner.       

- Selv om 2021 også bliver et år i coronaens tegn, så håber og tror jeg på, at vi ved fælles hjælp kan fortsætte de gode takter fra 2020, når det handler om at fastholde det lave sygefravær, udtaler Jan Kallestrup.

Se nyhedsbrevet fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Se placeringslisten

Dato: 03. juni 2021

Senest opdateret:

09. september 2021