You are here

Favrskov investerer i energivenlige selvejende haller

Byrådet har netop godkendt en investering på 3,8 millioner kroner til energioptimering i selvejende haller, svømmehaller og foreningsejede klubhuse i Favrskov Kommune.

Favrskov Byråd satte i Budget 2018-21 penge af til at hjælpe selvejende haller og klubhuse til en mere energivenlig drift af bygningerne og samtidigt opnå en økonomisk besparelse. Byrådet har afsat 6 millioner kroner i alt frem til 2021.  Medio 2018 blev der lavet en forundersøgelse af bygningerne for at finde ud af, hvor der kunne opnås en energimæssig og økonomisk gevinst. Investeringer i eksempelvis forbedring af ventilationsanlæg og nye lamper kan nedbringe udledningen af CO2 med 5,5 tons og giver en fremtidig besparelse på foreningernes udgifter til eksempelvis el, vand og varme. Samlet set for haller og svømmehaller er tilbagebetalingstiden for de samlede investeringer 3,68 år og for klubhuse er den 4,61 år. Den besparelse, der opnås ved færre udgifter til el og varme, får hallerne og foreningerne lov at beholde.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på baggrund af forundersøgelsen at gennemføre alle de foreslåede energirenoveringer. Det betyder, at der blandt andet er forbedringer af ventilationsanlæg, lamper, brusere, pumper og toiletter på vej i flere af bygningerne.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Steen Thomasen, glæder sig over at kunne give både foreningerne og miljøet en tidlig julegave.

- Med investeringen her hjælper vi på alle fronter: Først og fremmest udleder vi mindre CO2, og samtidig hjælper vi foreningerne til en fremtidig besparelse. Dermed kommer det også alle foreningernes medlemmer til gode. Det er en god løsning for alle parter, og jeg er glad for, at vi har mulighed for at støtte alle de, der har deltaget i analysen, siger Steen Thomasen.

Samlet set koster det Favrskov Kommune 3,8 millioner kroner at gennemføre alle projekterne. Samtidig er der en forventning om, at også kommunen får en fremtidig besparelse. Foreningerne modtager nemlig et årligt lokaletilskud, og da foreningernes udgifter til bygningerne forventes at falde, falder også kommunens udgifter til lokaletilskud.

Hammel Idrætscenter er en af modtagerne af den kommunale støtte til energioptimering. Centerchef i Hammel Idrætscenter, Peter Kjærgård, ser blandt andet frem til at få skiftet belysningen i centret og er glad for initiativet.

- I Hammel Idrætscenter er der tale om kvantespring inden for energioptimeringen i vores bygninger. Med pengene fra Favrskov Kommune får vi mulighed for at gennemføre energiinvesteringer, som ellers ville ligge mange år ud i fremtiden. Og samtidig får vi lov til at beholde besparelsen. Det kan komme alle vores brugere til gode, siger Peter Kjærgård.

Renoveringerne i de selvejende haller og klubhuse forventes gennemført fra april 2019 og frem til udgangen af 2019.

Der er også sat 1,5 millioner kroner af til energioptimering i 2021. I den forbindelse undersøges det, om det kan betale sig at investere i solcelleanlæg i Hammel Idrætscenter, Hinnerup Badet og Tungelundbadet.

Dato: 19. december 2018

Senest opdateret:

19. december 2018