You are here

Favrskov Kommune indstiller borger til naturpris

  • Jesper Søgaard er nu indstillet til 15. Juni Fondens Naturpris 2017.

    Jesper Søgaard er nu indstillet til 15. Juni Fondens Naturpris 2017.

Favrskov Kommune har indstillet økologisk kalveproducent Jesper Søgaard til 15. Juni Fondens Naturpris 2017.

Jesper Søgaard, der driver Kannegaard i Lerbjerg, har 220 stude (kastrerede tyrekalve), som afgræsser naturarealer i Favrskov Kommune. Dyrene hjælpe blandt andet kommunen med at pleje flere kommunale naturarealer i eksempelvis Damsbro Mose ved Søften. Studene går også i Vissing Enge, som er et privat område, hvor kommunen har gennemført en vådområdeindsats for at fjerne kvælstof til Randers Fjord.

Afgræsning af naturarealer er nødvendig for at undgå, at enge, moser og overdrev gror til et tæt krat og skov. Afgræsning sikrer, at der er lys nok til de små planter, og det, at dyrene går rundt, er med til at skabe spiringsmuligheder for nye planter. Græsning giver derved mulighed for, at flere forskellige planter kan vokse på samme sted, hvilket giver grundlag for flere insekter, fugle mv.

Ved Damsbro Mose og Vissing Enge kan studenes effekt på naturen ses fra en sti og et fugletårn.

Jesper er indstillet til årets naturpris, fordi han ønsker at hjælpe kommunen med at sikre og forbedre naturområderne og samtidig har en god forståelse for, at hans dyr først og fremmest medvirker til at forbedre naturværdierne på de naturområder, som de afgræsser. Han tager gerne imod en udfordring og sætter studene til at pleje naturområder, hvor foderværdierne er små, men naturværdierne er store.

15. Juni Fondens Naturpris udgør i 2017 150.000 kr. Prismodtageren offentliggøres 16. januar 2018 ved Plantekongressen i Herning.

Fakta:

15. Juni Fonden er stiftet af Lise og Valdemar Kähler i 1991. Fondens formål afspejler stifternes store interesse for kunst og kultur, forskning og uddannelse, samt deres humanitære og sociale engagement og glæde ved den danske natur og jagt.

 

Dato: 14. september 2017

Senest opdateret:

14. september 2017