You are here

Favrskov skærper regler for adgang til plejecentre

  • Plejecentret Solhøj i Hammel

    Plejecentret Solhøj i Hammel er et af de plejecentre, som har skærpet reglerne for besøg.

Ny coronavirus er særligt alvorlig for ældre og svage borgere, der risikerer alvorlig sygdom ved smitte. Derfor har Favrskov ændret på adgangen til kommunens plejecentre for at forebygge smitte af beboerne.

Det er nu kun de nærmeste pårørende, der kan besøge beboerne, og besøgene skal foregå i beboernes egne boliger og ikke på fællesarealerne. Yderdørene til plejecentrene vil også blive låst, så besøgende skal ringe på og melde deres ankomst. På den måde kan plejepersonalet hjælpe med at sikre, at det kun er de nærmeste pårørende, der kommer på besøg, og at alle tager de rette forholdsregler i forhold til at minimere smittefare – herunder grundig brug af håndsprit. Selv om yderdørene er låst, kan beboerne på plejecentrene stadig komme og gå, som de ønsker.

Samtidig aflyses de aktiviteter, som har deltagelse af borgere, der ikke bor på plejecentrene – det kan fx være nørkleklubber eller fællessang med borgere ”udefra”. Det samme gælder for lignende aktiviteter på sundhedscentrene. Fysioterapeuter, behandlere og andre fagpersoner vil stadig have adgang, mens frivillige for nuværende ikke kan komme på plejecentrene. Ydermere lukkes der for selvtræning, hvor borgere fra nærområdet kommer og bruger træningsfaciliteterne på plejecentrene Hinneruplund, Thorshøj og Anlægget. Der lukkes også for selvtræning i Inside i Hammel og i Sundhedscentret i Hadsten, og derudover lukkes adgangen til daghjemmet på Tinghøj samt kolonihavetilbuddet Lykkebo også. Øvrige dagcentertilbud for ældre borgere på pleje- og sundhedscentre lukkes også. Genoptræning på sundhedscentre og plejecentre er indtil videre erstattet med hjemmetræningsprogrammer.

Gudstjenester på plejecentrene opretholdes, men kun med deltagelse af plejecentrets beboere – pårørende kan altså ikke deltage.

I hjemmeplejen lukkes der ned for enkelte ydelser, som ikke er livsnødvendige, herunder rengøring, rehabilitering og aflastningsbesøg. Alle øvrige ydelser – herunder levering af mad - fortsætter som vanligt. De berørte borgere kontaktes telefonisk.

På sundhedsområdet vil alle sundhedsplejersker være tilgængelige på telefon og mail i normal arbejdstid. Sundhedsplejen opretholder også et tilbud i forhold til nyfødte og småbørn, men det er i form af telefonkontakt frem for som vanligt et hjemmebesøg. 
Konsultationer vedrørende overvægt vil for nuværende også finde sted over telefon frem for i klinikkerne.

Foruden ovenstående tiltag, bliver forskellige aktiviteter og indsatser på socialområdet også berørt i den kommende tid i forhold til forebyggelse af coronavirus.

Direktør for Social og Sundhed i Favrskov, Ulrik Johansen, understreger, at det er en ekstraordinær situation, der har ført til de nye tiltag, og at han glæder sig til, at alle tilbud vender tilbage til normalen, og at alle borgere igen er velkomne på plejecentrene.

- Lige nu handler det om at beskytte vores ældre og svage borgere bedst muligt, og det gør vi ved at få færrest mulige borgere på besøg på plejecentrene og træningsstederne. Vi kan ikke længere være sikre på, at det kun er borgere, der har været ude at rejse, der bærer smitten, og derfor skal vi være ekstra opmærksomme. Vi er normalt glade for alle de besøg og aktiviteter, der bliver lagt på plejecentrene, men lige nu er den vigtigste opgave at beskytte borgerne på plejecentrene, siger Ulrik Johansen.

Favrskov Kommune vil oplyse, når driften på plejecentre og bosteder og i kommunen generelt vender tilbage til normalen, så alle borgere igen kan bydes velkommen.

Dato: 12. marts 2020

Senest opdateret:

13. marts 2020