You are here

Favrskov-skoler med i rammeforsøg

Tre skoler i Favrskov Kommune deltager fra august i år i et rammeforsøg om at skabe en kortere og mere fleksibel skoledag.

Undervisningsministeriet har tidligere på året åbnet op for at byde ind på rammeforsøg, hvor der er fokus på mere fleksible muligheder at tilrettelægge skoledagen på. Det har mange skoler i hele landet budt ind på, og i Favrskov Kommune bød Præstemarkskolen, Søndervangskolen og Hadbjerg Skole ind. Alle tre skoler har nu fået tilsagn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om, at de er med.  

Forsøgsperioden løber fra august 2017 og frem til skoleåret 2019/20. I den periode har skolerne i rammeforsøgene fokus på:

  • Turboforløb i fagundervisningen for fagligt svage elever
  • Turboforløb i fagundervisningen for fagligt dygtige elever

Efter to år skal rammeforsøgene evalueres.

På Præstemarkskolen arbejdes der med rammeforsøg på 4. og 5. klassetrin. På Hadbjerg Skole er det på 7.-9. klassetrin, mens det på Søndervangskolen er fra 0.-9. klasse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet understreger, at der skal være kvalitet i forsøgene, de skal bidrage til elevernes læring og gøre dem så dygtige som muligt. I sin godkendelse skriver styrelsen også, "at med forsøget får kommuner og skoler mulighed for at iværksætte konkrete og afgrænsede pædagogiske kvalitetsunderstøttende indsatser, der giver øgede muligheder for lokalt at tilrettelægge skoledagen i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov, herunder give øgede muligheder for afkortning af skoledagen."

Dato: 09. juni 2017

Senest opdateret:

09. juni 2017