You are here

Favrskov vil lave supplerende vejbesigtigelser

Fristen 7. januar 2017 for at afgive høringssvar om omklassificering af veje nærmer sig.

Efter de seneste dages kritik af de foreløbige tilstandsrapporter har kommunen kontrolleret nogle af de veje, hvor der er indkommet bemærkninger til tilstandsrapporterne. Resultatet er, at Favrskov Kommune efter høringsfristen vil foretage supplerende besigtigelser af vejenes tilstand.

Lørdag 7. januar 2017 udløber den 12 uger lange høringsfrist, hvor eventuelle bemærkninger til de foreløbige tilstandsrapporter og den påtænkte beslutning om omklassificering af offentlige veje til private fællesveje skal være kommunen i hænde.

Netop tilstandsrapporterne er blevet kritiseret for at være mangelfulde og ikke gengive det rette billede af vejens tilstand. Derfor har forvaltningen lavet stikprøver på nogle udvalgte veje for at kunne vurdere, om rapporterne er retvisende.

Jørgen Bjelskou, direktør for Teknik og Kultur, siger:
- Vores stikprøver tyder på, at nogle af de foreløbige tilstandsrapporter ikke rammer tilstrækkeligt præcist i forhold til det faktiske billede af vejene. Det skal jeg naturligvis beklage. Samtidig vil jeg dog gerne understrege, at der netop er tale om foreløbige rapporter. Derfor har jeg taget initiativ til et møde med Rambøll her inden jul for at drøfte kvaliteten af det udførte arbejde, og hvordan vi kommer videre.

I løbet af 2017 modtager de berørte borgere de endelige tilstandsrapporter. Før de gør det, foretager kommunen en række supplerende besigtigelser på de veje, hvor der er indsendt bemærkninger til den foreløbige tilstandsrapport. Det sker netop for at sikre, at kvaliteten af den endelige tilstandsrapport er i orden.

- Vi vil først og fremmest have fokus på de veje, hvor der er uoverensstemmelse mellem de foreløbige tilstandsrapporter og borgernes oplevelser af vejenes standard. Men vi vil i tillæg til dette også foretage stikprøvevise besigtigelser af de resterende veje, siger Jørgen Bjelskou.

I de seneste dage har der i pressen desuden været nævnt, at lejere i boligforeningerne og andelsboligforeningerne ikke direkte har modtaget de foreløbige tilstandsrapporter.

- Vi kan i den forbindelse oplyse, at det er boligforeningernes – og dermed ejernes – opgave at forholde sig til de foreløbige tilstandsrapporter og bære udgiften, hvis vejen bliver nedklassificeret. Derfor er rapporten i overensstemmelse med vejloven sendt til boligforeningerne. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med den rådgivning, som vi har fået fra vores eksterne juridiske rådgiver. Men rapporterne er naturligvis tilgængelige på kommunens hjemmeside, så alle interesserede lejere kan sagtens se dem der, siger Jørgen Bjelskou.

Dato: 16. december 2016

Senest opdateret:

16. december 2016