You are here

Favrskov4ren flot fra start

  • Der var fin opbakning til arrangementet i Laurbjerghallen.

    Der var fin opbakning til arrangementet i Laurbjerghallen.

  • Borgmester Nils Borring bød velkommen til mødet og roste det lokale initiativ.

    Borgmester Nils Borring bød velkommen til mødet og roste det lokale initiativ.

  • Og strikketøjet var også kommet med til stiftende generalforsamling.

    Og strikketøjet var også kommet med til stiftende generalforsamling.

Med omkring 100 deltagere og en fuldtallig bestyrelse kom Favrskov4ren godt fra start.

Omkring 100 borgere fra Bøstrup, Houlbjerg, Laurbjerg og Granslev trodsede i går den bidende kulde og mødte op til den stiftende generalforsamling af landsbysamarbejdet Favrskov4ren.

Levende lys, gratis kaffe og brød og lokal blusemusik bidrog til den gode stemning på mødet i Laurbjerghallen, hvor der efter borgmesterens velkomst var fokus på foreningens formål, vedtægter, bestyrelse, økonomi og konkrete projekter.

Foreningen skal bidrage til, at de fire byer - Bøstrup, Houlbjerg, Laurbjerg og Granslev -  sammen står stærkere i debatten om udviklingen i landdistrikterne. Der er et ønske om at få bedre medieomtale, sikre skolen, sikre et stabilt befolkningsgrundlag og støtte det lokale erhvervsliv. Desuden vil de arrangere aktiviteter på tværs af landsbyerne og koordinere det, der foregår de enkelte steder.

Aftenens debat var seriøs, og der var opbakning til at køre foreningen ud fra de foreslåede vedtægter. 12 personer - tre fra hver by – udgør nu bestyrelsen, og der blev også valgt en revisor.  

Favrskov4rens første ”opgave” bliver Gentænk Landsbyens kickoff-seminar 6. februar 2016 i Hammel InSide, hvor de skal samles med de andre delprojekter under Gentænk Landsbyen og tale formidling og lokalt medejerskab. Desuden er der planer om at arrangere en messe, hvor lokalområdets aktiviteter, foreningstilbud og erhvervslivet kan blive præsenteret.

Favrskov4ren har modtaget 20.000 kr. fra Landsbyrådet til at gennemføre generalforsamlingen, 35.000 kr. fra Gentænk Landsbyen til aktiviteter og udvikling af samarbejdet plus 35.000 kr. (også fra Gentænk Landsbyen) til borgerbudgettering inden for en kulturel ramme, og med banestien, der forbinder de fire byer, som fysisk ramme.

Læs mere om landsbysamarbejdet på www.favrskov4ren.dk

Dato: 21. januar 2016

Senest opdateret:

21. januar 2016