You are here

Favrskovs brug af konsulenter på det sociale område

Betalingen for kompetenceudvikling sker nu med udgangspunkt i den tid, konsulenten anvender på opkvalificeringsforløb.

Favrskov Kommune har i lighed med mange andre danske kommuner benyttet sig af konsulentbistand til kompetenceudvikling på det sociale område.

Ankestyrelsen stillede i december 2019 kommunerne en række spørgsmål omkring, hvordan kommunerne anvendte konsulenter på det sociale område, og hvilken model for betaling til konsulenterne, der var anvendt.

På baggrund af svarene fra kommunerne udsendte Ankestyrelsen i juni 2020 en generel udtalelse om reglerne. Derudover stillede styrelsen en række nye spørgsmål til Favrskov Kommune midt i juli måned i år. Favrskov Kommune har nærlæst både den generelle udtalelse og de nye spørgsmål.

Med Ankestyrelsens konkrete vurdering af Favrskov Kommunes aftale og vilkår for afregning kan der opstå tvivl om, hvorvidt den fuldt ud kan holdes inden for rammerne for brug af konsulenter på det sociale område.

For at ophæve enhver tvivl om Favrskov Kommunes hensigt med at benytte konsulenter til kompetenceudvikling har kommunen efter aftale med konsulentfirmaet ændret aftalen. Betalingen for kompetenceudviklingen sker i stedet med udgangspunkt i den tid, konsulenten anvender på opkvalificeringsforløbet. Aftalen er ændret med tilbagevirkende kraft.

Samarbejdet med konsulentfirmaet i Favrskov Kommune har indtil nu ikke givet anledning til konkrete ændringer i den hjælp, som borgerne modtager. Ankestyrelsens udtalelse giver derfor heller ikke anledning til ændringer i konkrete sager bagudrettet.

Dato: 13. august 2020

Senest opdateret:

13. august 2020