You are here

Fjernvarmeprojekt i Korsholm og Norring godt på vej

Borgerne i Korsholm og Norring kan forhåbentlig allerede næste år lukke op for fjernvarmen, for Favrskov Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har godkendt Hinnerup Fjernvarmes projektforslag om fjernvarme i Korsholm og Norring.

Fjernvarmeprojektet omfatter både de 133 eksisterende boliger i området og de kommende boligområder i Korsholm og Norring. Projektet mangler blot, at byrådet senere vedtager tilslutningspligt til Hinnerup Fjernvarme for både nuværende og kommende boliger.

Flere positive effekter

Hvis projektet gennemføres, er der gevinster for både samfundsøkonomien og miljøet. Energi- og miljømæssige beregninger viser nemlig, at CO2-udledningen i området reduceres med cirka 93 procent, og samfundsøkonomisk er der en positiv gevinst på knap 1,2 millioner kroner. Derudover forventes også hver enkelt boligejer at kunne spare på varmeregningen set over 20 år i forhold til varme fra naturgas og varmepumper.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Anders G. Christensen, glæder sig over, at endnu et område i Favrskov kan komme på fjernvarmenettet i nær fremtid.

- Både nuværende og kommende boliger i området bliver langt mere attraktive, når der er mulighed for at få fjernvarme. Derfor glæder det mig, at vi – hvis tilslutningspligten vedtages – kan få fjernvarme til Korsholm og Norring allerede næste år. Der er selvfølgelig nogle omkostninger forbundet med at komme på fjernvarmenettet, men på sigt giver det med stor sandsynlighed en lavere varmeregning. Samtidig reducerer vi udledningen af CO2, og det kan vi alle glæde os over, siger Anders G. Christensen.

Tilslutningspligt i høring og borgermøde

Spørgsmålet om tilslutningspligt kommer i høring først i december, og når høringsfristen er udløbet, tager Favrskov Byråd stilling til, om der indføres tilslutningspligt til fjernvarme i området.

Favrskov Kommune og Hinnerup Fjernvarme inviterer til borgermøde om projektet 4. december 2018 kl. 19.00 på Friskolen i Hinnerup, Damsbrovej 11, 8382 Hinnerup. Derudover kan borgere i området få et gratis energitjek af boligen som en del af projektet.

Fakta om fjernvarmeprojektet i Korsholm og Norring

  • Projektet og tilslutningspligten omfatter de eksisterende 133 boliger i området og de kommende boligområder i Korsholm og Norring.
  • Tilslutningsprojektet sendes i fire ugers høring ved samtlige berørte grundejere, hvorefter Byrådet beslutter, om der skal indføres tilslutningspligt til fjernvarme i projektområdet. Først herefter kan projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Korsholm og Norring godkendes endeligt.
  • De boliger, der pålægges tilslutningspligt, får en frist på 9 år til at tilslutte sig fjernvarmen.
  • Spørgsmål om tilslutningspligten kan rettes til Lene Valentin Sørensen på lvso@favrskov.dk eller tlf. 89 64 53 46.
Dato: 19. november 2018

Senest opdateret:

19. november 2018