You are here

Fleksible læringsmiljøer gavner alle børn

  • Der er allerede godt gang i brugen af piktogrammer i indskolingen, fortæller Simon Jon Antonsen.

    Der er allerede godt gang i brugen af piktogrammer i indskolingen, fortæller Simon Jon Antonsen.

  • Der bliver også arbejdet med forskellige former for afskærmning, så det er muligt at fordybe sig i en opgave.

    Der bliver også arbejdet med forskellige former for afskærmning, så det er muligt at fordybe sig i en opgave.

Med 3,4 millioner kroner til ti skoler har Børne- og Skoleudvalget sat ekstra skub i udviklingen af inkluderende lege- og læringsmiljøer. På Hadsten Skole er ideerne ved at tage form.

Skolerne i Favrskov Kommune har budt ind med forskellige projekter, de gerne vil afprøve, og udvalget har nu fordelt 3,4 millioner kroner til indsatser på ti skoler.

På Hadsten Skole står indskolingsleder Simon Jon Antonsen i spidsen for deres projekt. Han viser rundt på skolens 0. årgang, hvor det flere steder er synligt, at de faktisk allerede er i gang med de fleksible læringsmiljøer, som han konsekvent kalder dem.
- I indskolingen har lærerne og pædagogerne allerede i et stykke tid benyttet sig af den specialpædagogiske tilgang med eksempelvis piktogrammer, visuel læring og afskærmning i forskellige former. De metoder bruger de, da det giver god mening i forhold til alle elever. Det giver struktur på dagen, og tiltagene skaber nogle fælles rammer, hvor der er plads til læring på forskellig vis, afhængig af elevernes behov. Med den tilgang og den mere fleksible indretning kan lokalerne styrke de almene læringsmiljøer til gavn for alle. Nu har vi så fået penge til at kunne rulle det mere effektivt ud, også i forhold til, at vi så kan købe det rigtige inventar, siger Simon Jon Antonsen.

Han har lige holdt et forberedende møde, hvor arbejdsgruppen med lærere og pædagoger har drøftet de konkrete tiltag på skolen med deltagere fra PPR. Simon Jon Antonsen understreger, at det skal komme nedefra og op, da det netop er lærerne og pædagogerne, der ved, hvad der skaber et godt og udviklende læringsmiljø.

- De har fingeren på pulsen og står med opgaverne hver dag, så de ved, hvad der virker. Derfor er deres input så vigtige. Så skal vi selvfølgelig afprøve og evaluere og prøve nyt, og på sigt skal vi også rulle det ud til mellemtrinnet og udskolingen. Vi har også prioriteret, at vi får folk udefra til at inspirere os, blandt andet til at vi selv kan være skarpe på at evaluere vores egen praksis i de fleksible læringsmiljøer, lyder det fra Simon Jon Antonsen.

Han forklarer, at de med indsatsen styrker den praksis, lærerne og pædagogerne allerede udøver hver dag i klasserne:
- Vi sætter gang i processen efter sommerferien og i forhold til indkøb af nye møbler og andet, så er det svært at sige, hvornår vi har dem, da coronaen stadig forsinker forskellige leverancer. For nogle forældre er det med fleksible læringsmiljøer måske lidt diffust, men her bliver det meget synligt og visuelt, at vi faktisk udvikler vores klasserum. Det er en gave, når vi snakker om at styrke de almene læringsmiljøer, fordi det skal vokse og udvikle sig i praksis, hvor vi kan høste de vigtige erfaringer.

Fakta:

Skolerne havde ansøgt Børne- og Skoleudvalget om 4,31 millioner kroner, men i denne omgang er der givet 3,4 millioner kroner til projekter på ti skoler. I efteråret 2021 kan skolerne igen søge penge fra puljen.
Følgende skoler har budt ind med projekter og fået penge: Bavnehøjskolen, Hadbjerg Skole, Hadsten Skole, Haldum-Hinnerup Skolen, Præstemarkskolen, Skovvangskolen, Søndervangskolen, Tungelundskolen, Ulstrup Skole og Østervangskolen.

Dato: 14. juli 2021

Senest opdateret:

09. september 2021