You are here

Flere elcykler og mere kollektiv trafik i Favrskov

Af tjoh

Udlån af elcykler har været så populært, at Favrskov Byråd nu udvider ordningen med flere cykler, så endnu flere borgere kan prøve kræfter med de eldrevne jernheste.

Derudover får Favrskovborgerne snart mulighed for at benytte flere af Midttrafiks nye former for kollektiv transport: Plustur og Flextur UNG.

Da Favrskov Kommune i februar 2020 åbnede for udlån af elcykler og el-ladcykler, opstod der hurtigt en venteliste. Tilbuddet har været så populært, at der i juni 2020 er over 70 borgere på venteliste. Derfor har Favrskov Byråd på byrådsmødet i juni sat penge af til 10 ekstra elcykler.

Bevillingen til de ekstra cykler er en del af flere tiltag, der styrker den kollektive og klimavenlige transport i Favrskov. Bag initiativerne står det midlertidige udvalg for kollektiv trafik og miljørigtig transport, og udover flere elcykler kommer der også:

  • Flere busser i flere byer (minimumsbetjening til byer af cirka samme størrelse)
  • En toårig prøveperiode med Midttrafiks produkt, Plustur
  • En etårig prøveperiode med Midttrafiks produkt, Flextur UNG
  • El-delebiler i landsbyer og foreninger.


De vedtagne initiativer sætter samtidig punktum for det midlertidige udvalg for kollektiv trafik og miljørigtig transport, der har eksisteret siden februar 2019.

Formand for det midlertidige udvalg, Søren Gade (A), glæder sig over resultatet af udvalgets arbejde:

- Jeg ser tilbage på næsten halvandet år med et godt samarbejde i udvalget og nogle ideer og initiativer til kollektiv og miljøvenlig transport, som forhåbentlig gør en forskel. Vi skal huske, at vi alle kan være med til at gøre Favrskov mere klimavenlig, og det sker blandt andet med flere elcykler, elbiler og kollektiv trafik, siger Søren Gade.

Elcyklerne forventes at være klar til udlån fra 8. juli og de borgere, der er på venteliste, har fået direkte besked. Plustur og Flextur Ung forventes at kunne tages i brug i løbet af efteråret 2020.

Om det midlertidige udvalg for kollektiv trafik og miljøvenlig transport

Udvalget var et såkaldt §17, stk. 4-udvalg for kollektiv trafik og miljørigtig transport og bestod af byrådsmedlemmerne Søren Gade (A), Kurt Andreassen (V), Charlotte Green (C), Bodil Kvistgaard Olsen (Ø) og Søren Frandsen (F) samt repræsentanter for Landsbyrådet, Ældresagen, Favrskov Gymnasium, Forenede Danske Elbilister og Danmarks Naturfredningsforening. Favrskov Byråd besluttede at nedsætte udvalget 18. december 2018, og det ophørte med rapporteringen til byrådsmødet 24. juni 2020 

Læs mere om nogle af initiativerne på

Dato: 07. juli 2020

Senest opdateret:

19. oktober 2020