You are here

Flere nye anlæg og udvidelser af driften i Favrskov

  • Ved præsentationen deltog (fra venstre) Nils Borring, Peder Meyhoff, Dan Jensen, Flemming Nørgaard, Eva Damsgaard, Lars Storgaard og Niels Flade Nielsen. Bjarne Andersen (F) var forhindret.

    Ved præsentationen deltog (fra venstre) Nils Borring, Peder Meyhoff, Dan Jensen, Flemming Nørgaard, Eva Damsgaard, Lars Storgaard og Niels Flade Nielsen. Bjarne Andersen (F) var forhindret.

Styrket inklusion i skolerne, øget normering i dagtilbuddene, bedre aflastning for pårørende til demente samt en lang række store og små anlægsprojekter.

Det er hovedingredienserne i det budgetforslag, som hele byrådet i Favrskov Kommune står bag. Budgetforslaget for 2018-21 rummer driftsbesparelser på 5,9 mio. kr., driftsudvidelser for 14,4 mio. kr. og anlæg for næsten 140 mio. kr. i 2018.

Borgmester Nils Borring (A) er meget tilfreds med, at der står et samlet byråd bag budgetforslaget for 2018-21.

- Vi står i en situation, hvor vores økonomi er blevet væsentligt forbedret det seneste år. Samtidig har vi styrket kassebeholdningen. Det er baggrunden for, at vi i 2018 netto kan udvide driften med 8,5 mio. kr. og samtidig fremvise et anlægsbudget på 140 mio. kr., som rummer store investeringer i de kommunale bygninger, nye vejprojekter og cykelstier samt en række mindre tiltag, der kommer en bred skare af borgere til gode, siger Nils Borring.

Den forbedrede økonomi skyldes primært færre udgifter til indkomstoverførsler på arbejdsmarkedsområdet, færre udgifter til flygtninge og færre udgifter til den kommunale medfinansiering af sygehusene. Endelig betyder økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at Favrskov Kommunes bloktilskud til service og anlæg i 2018 bliver forøget med 12 mio. kr. 

På skoleområdet er der afsat 6,5 mio. kr. om året til at styrke arbejdet med inklusion og til at udvikle mere sammenhængende og varierede skoledage. Normeringen i vuggestuer og børnehaver udvides med 2,25 mio. kr. Samtidig afsættes en halv million kroner ekstra om året på at forbedre aflastningstilbuddet for pårørende til demente. Derudover er der blevet plads til at øge den sygeplejefaglige indsats på såvel ældreområdet som på handicap- og psykiatriområdet.

Anlægsprogrammet rummer blandt andet en ny omfartsvej ved Hadsten, cykelsti fra Svenstrup til Hammel, en mere trafiksikker løsning for cyklister i Foldby-Norring, en udvidelse af Voldumcentret med 10 plejeboliger, kunstgræsbane i Hadsten, nyt idrætsanlæg i Søften, en række mindre projekter ved Gudenåen i Ulstrup samt 54 mio. kr. til at vedligeholde og renovere kommunale bygninger - herunder modernisering af faglokalerne på skolerne.   

Byrådet er enige om, at ejerforholdene på vejområdet i videst muligt omfang skal harmoniseres på tværs af hele Favrskov Kommune, og det skal ske via en opklassificering af private fællesveje over en årrække. Opklassificeringen vil, når den er fuldt gennemført, betyde samlede årlige udgifter på 7,5 mio. kr.

- Budgetprocessen har været præget af en positiv tilgang, og der har været mange ideer og forslag at tage stilling til. Jeg synes, resultatet vidner om økonomisk ansvarlighed samtidig med, at vi har kunnet imødekomme en række ønsker fra foreningslivet, siger Nils Borring.

Budgetforslaget er i offentlig høring 6.-18. september 2017. Der er borgermøde om budgettet 13. september 2017 kl. 19.30-21.30 i Uhresalen i Hinnerup Bibliotek & Kulturhus. Budgettet for 2018-21 godkendes endeligt på byrådsmødet 10. oktober 2017.

Læs mere om budgetforslag 2018-21


For yderligere oplysninger om Budgetforslag 2018-21 for Favrskov Kommune henvises til:

Nils Borring (A), borgmester, 30 30 82 24

 

 

Dato: 07. september 2017

Senest opdateret:

07. september 2017