You are here

Flere vuggestuepladser i Hinnerup-området

Byrådet har godkendt en plan for at etablere flere vuggestuepladser i Søften og Hinnerup, hvor der er et stigende antal 0-2 årige og et pres på dagplejen.

Der etableres 48 nye vuggestuepladser i Hinnerup by, og det vil koste 13,2 millioner kroner. Pladserne i Hinnerup skal være klar til brug i midten af 2020.

I Børnehuset Nørreskoven bliver et børnehaveafsnit omdannet til 12 vuggestuepladser, mens der i Børnehuset Toppen både skal ske tilbygning og ombygning, så der bliver 20 vuggestuepladser og 23 børnehavepladser som erstatning for det nedlagte børnehaveafsnit i Nørreskoven. Endelig udvider Børnehuset Bymarken med 16 vuggestuepladser.

Byrådet har også nikket ja til en udvidelse af Børnehuset Mælkevejen i Søften, så der bliver plads til 32 ekstra vuggestuepladser. Det er planen, at byggeriet foregår fra september 2019 til maj 2020, så de nye lokaler kan tages i brug i juli 2020. Det drejer sig om en tilbygning på 200 kvadratmeter med en samlet udgift på cirka otte millioner kroner.

Der er også behov for vuggestuepladser i Foldby-området, og der er taget otte pladser i brug pr. 1. februar 2019. Da institutionen nu også rummer vuggestuebørn, hedder den frem over Korsholm Børneunivers. Tilbuddet vil senere kunne udvides til 12 pladser, hvis der er behov for det.

 

Dato: 02. februar 2019

Senest opdateret:

27. april 2020