You are here

Følg med i de aktuelle smittetal for Favrskov

Fra i dag kan du se dagens aktuelle corona-smittetal specifikt for Favrskov her på kommunens hjemmeside.

Den lokale statistik oplyser blandt andet om incidenstal, antal smittede fordelt på postnumre, antal smittede i den seneste uge og udvikling i smittede fordelt på aldersgrupper. Det er nogle af de tal, du kan se i den oversigt, der fremadrettet bliver offentliggjort på favrskov.dk/corona med Styrelsen for Patientsikkerhed som kilde.
 

Incidenstallet er antallet af registrerede smittede opgjort pr. 100.000 indbyggere pr. uge. Jo højere tal, jo mere er smitten udbredt. Incidenstallet anvendes blandt andet til at sammenligne smittetryk på tværs af geografiske områder, eksempelvis kommuner og regioner.

På grund af den alvorlige udvikling i smittetallet er der et øget behov for at kommunikere om smittetallene på mere lokalt niveau. Derfor tages det lokale værktøj nu i brug, så alle interesserede kan få et overblik.

Den lokale statistik supplerer den landsdækkende statistik fra Statens Seruminstitut, som opdateres hver dag kl. 14. Se den landsdækkende statistik. 

Borgmester Nils Borring håber, at den lokale oversigt kan give både overblik og indsigt i, hvordan smitten udvikler sig i Favrskov Kommune, og samtidig opfordrer han til, at vi alle passer på hinanden:
- Julen byder for mange af os på faste traditioner og et ønske om at være sammen. Lige nu er det ekstra vigtigt, at vi tænker os om, er forsigtige og gør en indsats for at hjælpe og passe på hinanden. Det er vigtigt, at vi alle sammen overholder Sundhedsstyrelsens gode råd om afstand og hygiejne, så vi kan bidrage til, at smitten holdes på så lavt niveau som muligt – ikke mindst af hensyn til vores sårbare og ældre medborgere, siger Nils Borring.

Se den lokale statistik for Favrskov Kommune, 17. december 2020. 

Læs mere på kommunens temaside om corona

Dato: 17. december 2020

Senest opdateret:

17. december 2020