You are here

Fokus på det sociale for de ældste elever

Skolerne er i fuld gang med at planlægge genåbningen for de ældste elever. På Ulstrup Skole måler de op og glæder sig til at se eleverne igen.

En meter mellem bordene. Klasseværelserne og arealerne omkring til eleverne fra 6.-9. klasse på Ulstrup Skole er ved at blive indrettet, så de lever op til retningslinjerne for genåbningen, der finder sted på mandag. Et par af faglokalerne bliver måske inddraget for at få plads til alle, fortæller skoleleder Annika Østergaard:
- Vi arbejder ud fra, at alle eleverne skal være på skolen hele undervisningstiden, hvor vi fastholder elementer af fjernundervisningen, for fortsat at sikre høj undervisningskvalitet i flere fag med stor fokus på forsigtigheds princippet om få voksne i en klasse.  Heldigvis har vi god plads på Ulstrup Skole, så vi skal nok få plads til alle på forsvarlig vis.


Hun roser lærerne for at have gennemført fjernundervisningen med høj kvalitet for de ældste elever, og hun har med glæde også noteret sig ros og anerkendelse fra forældrene.

- Vi har fået en rigtig god rytme ind med undervisning på Google Meet, hvor der har været et fast skema for klasserne/årgangene med helt almindelig undervisningslektioner af 45 minutter dagen igennem og indlagte pauser. Skemaet har indeholdt stort set hele fagrækken med en times lektiehjælp til dagens opgaver eller afleveringer som afslutning hver dag. I de sidste par uger har 7. og 8. årgang lavet projektopgaver som en øvelse til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, og det har også fungeret godt, både i forhold til vejledning og afsluttende fremlæggelser og efterfølgende feedback til grupperne. Vi har forsøgt at skabe en ”normal” skoledag online og ligeledes holde fast i de forskellige årganges årshjul for skoleåret.  Når eleverne vender tilbage i næste uge, vil der naturligvis være behov for en faglig opsamling trods en høj kvalitet i fjernundervisningen, og det skal vi nok have fokus på, lyder det fra Annika Østergaard.

Hun understreger, at skolen også vil prioritere elevernes trivsel, det sociale og fællesskabet, da hun ved, at eleverne i høj grad har savnet samværet:

- Deres trivsel hænger meget sammen med samvær og være en del af fællesskabet, og det har de savnet, også det faglige fællesskab, hvor de kan bruge og hjælpe hinanden. Inden længe skal vi sige farvel til eleverne på 9. årgang og ruste dem til at gå videre i uddannelsessystemet. Det er derfor rigtig dejligt, at vi når at få dem tilbage, så de kan få en god afslutning på deres grundskoleforløb, trods det, at det bliver lidt anderledes end normalt.

Dato: 15. maj 2020

Senest opdateret:

15. maj 2020