You are here

Fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats

 • Børn og Skole har bredt set fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats.

  Børn og Skole har bredt set fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats.

 • Her besøger chefgruppen fra Børn og Skole Haldum-Hinnerup Skolen.

  Her besøger chefgruppen fra Børn og Skole Haldum-Hinnerup Skolen.

 • Chefgruppen i Børn og Skole tæller Helle Støve, Lone Bruun Nielsen, Rasmus Møller, Hans Jørgen Nielsen-Kudsk og Anders Blæsbjerg Baun. Nummer to fra venstre er Eline Vermedal Høgh fra sekretariatet.

  Chefgruppen i Børn og Skole tæller Helle Støve, Lone Bruun Nielsen, Rasmus Møller, Hans Jørgen Nielsen-Kudsk og Anders Blæsbjerg Baun. Nummer to fra venstre er Eline Vermedal Høgh fra sekretariatet.

I Favrskov Kommune skal alle børn og unge trives og udvikle sig til robuste og kompetente borgere. Sådan har byrådet formuleret det i Børne- og ungepolitikken ’Sammen om børn og unge’.

- Det er det, der er vores fælles mål, udtaler Rasmus Møller, direktør for Børn og Skole. Han har her i efteråret sammen med chefgruppen i Børn og Skole været på rundtur til medarbejderne i Sundhedsplejen, Dagplejen, daginstitutionerne, Børn og Familie, skolerne, klubberne og Ungdomsskolen, og været i dialog om tidlig opsporing og tidlig indsats og inklusion. Det er en indsats, som byrådet har prioriteret ekstra midler til både i det forrige og i det budget, der blev godkendt i oktober.


- Vi har sat gang i rigtig mange gode initiativer, der skal styrke vores fælles indsats over for børn, unge og familier i sårbare positioner. For vi ved, at jo tidligere vi i samarbejde med forældrene sætter ind med understøttende tiltag, jo bedre muligheder giver vi disse børn og unge, siger Rasmus Møller.
- Men det handler ikke alene om at sætte ind med en kvalificeret indsats, når et barn eller en ung har det svært. Det handler også om, at de miljøer, vi tilbyder børn og unge i vores dagtilbud og skoler, er inkluderende og fællesskabsorienterede. Og at miljøerne udfordrer børn og unge i tilpas grad, inspirerer dem og vækker deres nysgerrighed og lyst til at lære. Vi er rigtig godt på vej, men der er fortsat meget, vi kan udvikle på, siger Rasmus Møller.

I budgettet for 2018-21 har byrådet blandt andet sat midler af til at styrke de inkluderende læringsmiljøer i skolen, til at øge normeringen i dagtilbud og til at udvikle grundlaget for at skabe trivsel og læring i dagtilbud.
- Vi står over for nogle spændende opgaver på skole- og dagtilbudsområdet, og jeg opfordrer bestyrelser, medarbejdere og ledere til, at vi i fællesskab er nysgerrige og undersøgende på den måde, hvorpå vi driver tilbuddene i dag, og på hvordan vi kan udvikle dem, så vi i endnu højere grad skaber trivsel, læring og udvikling for alle børn, siger Rasmus Møller.

 

Igangsatte initiativer:

 • En online Handleguide, der skal bruges som et refleksionsværktøj og et fælles sprog mellem fagprofessionelle, når de bliver bekymrede for et barn, en ung eller en familie.
 • Et tværgående kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på 0-18 års-området, der skal støtte op om det tværprofessionelle samarbejde omkring familierne.
 • Udvikling af den hjemmebaserede indsats, hvor der arbejdes med at understøtte udsatte familiers resurser.
 • Systematisering af den målrettede opfølgning, så der hele tiden arbejdes for, at børn, unge og familier modtager den rette indsats til rette tid.
 • Behovsbestemte besøg ved 3,5 år i Sundhedsplejen til familier, der kan have brug for ekstra støtte i forhold til forældrerollen og barnets trivsel og sundhed.
Dato: 14. november 2017

Senest opdateret:

14. november 2017