You are here

Forældrene er godt tilfredse med dagtilbuddene i Favrskov

Af dole
For tredje gang har Favrskov Kommune gennemført en tilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet.

Resultatet er en anelse bedre end ved den seneste måling i 2013 og matcher landsgennemsnittet. Børne- og skoleudvalget behandlede 8. december 2016 undersøgelsen og sendte den videre til behandling i byrådet.

Til dagtilbudsområdet hører dagpleje og daginstitutioner. Tilfredsheden med de to tilbud er 4,3 på en skala fra 1 til 5. Det er en stigning på 0,1 i forhold til kommunens resultater fra 2013 og et tal, der er det samme som landsgennemsnittet.

Forældre til 2.550 børn var i september i år inviteret til at deltage i undersøgelsen, og 2.007 forældre valgte at svare. Samlet giver det en svarprocent på 79 – for dagplejen er det 67 procent og 84 procent for daginstitutionerne.

Rasmus Møller, direktør for Børn og Skole, oplyser, at en svarprocent på mindst 60 er tilstrækkelig til, at undersøgelsen er repræsentativ for hele forældregruppen.

- Den flotte svarprocent gør, at vi kan bruge konklusionerne som et vigtigt arbejdsredskab til den videre udvikling af den enkelte daginstitution eller dagplejegruppe. Ved at svare på spørgsmålene har forældrene givet os værdifulde informationer, som kan bidrage til at udvikle vores dagtilbudsområde yderligere, siger Rasmus Møller.

Den gennemsnitlige tilfredshed med dagplejen er 4,6, og det er samme niveau som i 2013. For daginstitutionerne er tallet 4,2, hvilket er 0,1 højere end i 2013. Den laveste tilfredshed for en institution på daginstitutionsområdet var i 2013 på 3,4, mens det laveste tal i 2016 er 3,7.

I denne omgang betyder det, at to institutioner har en tilfredshed under 4,0. Forvaltningen vil aktivt bidrage til at højne tilfredsheden i de to institutioner.

I det fortsatte arbejde med at udvikle dagtilbudsområdet vil der ske en systematisk opfølgning på undersøgelsens resultater, siger Rasmus Møller.

- Den primære opfølgning sker lokalt, hvor områdelederne har fokus på, hvordan tilfredsheden kan forbedres med forskellige tiltag og justeringer. I forhold til dagplejen skal der blandt andet kigges på, hvordan vi kan gøre gæstedagplejen mere attraktiv, lyder det fra Rasmus Møller.

Isabell Friis Madsen, formand for Børne- og skoleudvalget, glæder sig over den fine evaluering og forældrenes opbakning til undersøgelsen.

- Forældrene har i meget høj grad bakket op om undersøgelsen, og det vil jeg gerne på udvalgets vegne kvittere for. Det er glædeligt at se, at der er meget høj tilfredshed med vores dagtilbud, og jeg ser det som en anerkendelse af, at vores ledere og med-arbejdere hver dag gør et rigtig godt stykke arbejde og har et konstruktivt samarbejde med forældrene. Jeg ser nu frem til, at undersøgelsen bliver behandlet af byrådet, og at vi kommer i gang med at følge op på resultaterne, siger Isabell Friis Madsen.

PDF icon Hovedrapport tilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet 2016.pdf

 

 

Dato: 09. december 2016

Senest opdateret:

15. marts 2017