You are here

Forebyggelse er vejen til færre fald

Favrskov sætter fokus på at forebygge fald blandt seniorer.

Selv et harmløst fald kan have store konsekvenser, når en ældre krop slår sig. Den gode nyhed er, at der heldigvis er meget, vi selv kan gøre for at forebygge fald. Og det hele er i sidste ende godt for livskvaliteten. 

Favrskov Kommune sætter i de kommende måneder fokus på, hvad man selv kan gøre for at forebygge fald. Det sker blandt andet 28. og 29. oktober 2019, hvor der er borgermøder i sundhedscentrene i Hadsten og Hammel om faldforebyggelse og det gode seniorliv.  De to formiddage sætter fokus på værdien af at holde sig i gang, og alle deltagere får mulighed for at få inspiration til, hvad man selv konkret kan gøre.

- Når man som ældre falder, kan det medføre følgeskader som brud på hofter, arme, håndled eller skader på huden. Balancen og reaktionsevnen er måske nedsat, og ældre borgere har ofte sværere ved at genfinde balancen eller tage fra ved faldet. Nogle bliver også bange for at falde igen og isolerer sig derfor i hjemmet, fortæller Louise Hartvig, kvalitets- og udviklingssygeplejerske i Favrskov Kommune.

Derfor arbejder Favrskov Kommune med at blive endnu bedre til at forebygge fald blandt ældre borgere, blandt andet ved at styrke medarbejdernes kompetencer. Medarbejderne skal arbejde systematisk med faldudredning og forebyggende tiltag ud fra velafprøvede metoder. 

Ældre, der er faldet tidligere, har to til tre gange så stor risiko for at falde igen inden for et år. Men der kan gøres meget for at forhindre, at det sker igen.

Grethe Villadsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune, hilser indsatsen velkommen:

- Den forebyggende indsats er vigtig, og den har stor betydning for den enkelte. Fald kan give tab af mobilitet og funktionsevne. Derudover vil der ofte være angsten for at falde, og det kan også påvirke ens sociale liv. Der er så meget, man selv kan gøre for at undgå at falde, og det er det budskab, vi skal arbejde på at få spredt godt og grundigt ud. Der er mange sidegevinster ved at tænke på sin egen sundhed og holde sig i gang. Det handler i høj grad om livskvalitet og at kunne klare sig selv længst muligt. Jeg glæder mig til at følge det.

Læs mere på favrskov.dk/fald

FAKTA:

Omkring 1.000 personer over 65 år falder hver dag i Danmark. Selvom mange rejser sig igen uden problemer, udgør fald en reel risiko for, at de ældre kan komme alvorligt til skade. 535 ældre over 65 år dør årligt i Danmark på grund af følger efter fald. 6.900 ældre får årligt hoftebrud, hvoraf cirka 95 procent sker i forbindelse med et fald, og 42 procent af de ældre vender ikke tilbage til deres tidligere funktionsniveau.

Dato: 30. september 2019

Senest opdateret:

30. september 2019