You are here

Forslag til Hadsten midtbyplan i høring

Favrskov Byråd har vedtaget forslaget til Hadsten midtbyplan og sender den nu i høring frem til 6. maj 2019.

Hvor kan der bygges - og hvor højt? Og hvor kan der parkeres?  Hvor kan der skabes rekreative byrum, og hvordan kan Lilleåen og dens vand inddrages i byen? Det er alt sammen spørgsmål, som forslaget til Hadsten Midtbyplan forsøger at besvare, og nu kan borgerne komme med bemærkninger til forslaget. 

Erling Kvist Andersen, formand for Planudvalget, glæder sig til at møde borgernes reaktioner og bemærkninger til forslaget til Hadsten Midtbyplan.

- Hadsten er kommunens største by med et rigt kulturliv, bynær natur og et godt handelsliv, og det bakker midtbyplanen op om. Nu er det borgernes tur til at komme med ideer og bemærkninger, så de også bliver en del af fremtidens Hadsten, siger Erling Kvist Andersen.

Forslaget til Hadsten midtbyplan beskriver blandt andet, hvor der er mulighed for at bygge nye boliger, og hvor der kan anlægges spændende byrum. Muligheder og ideer, der kan bidrage til, at midtbyen opleves som en levende og moderne by. Særligt plads til flere boliger i bymidten er vigtig, vurderer Erling Kvist Andersen:

- Jeg har mødt flere, som gerne vil sælge deres parcelhus og flytte til den centrale del af Hadsten, men her mangler der boliger. Det er en tendens, vi også ser i Hammel og Hinnerup, og her har vi allerede lagt planer for, hvordan det kan lade sig gøre i fremtiden. Flere beboere i midtbyen giver liv i byen og er med til at understøtte den lokale handel, siger Erling Kvist Andersen. 

Midtbycafe 6. april 2019

Lørdag 6. april inviterer Favrskov Kommune til Midtbycafe i Hadsten Kulturhus Sløjfen. Her kan man på forskellig vis blive klogere på planen og komme med bemærkninger til den. Et detaljeret program for dagen offentliggøres på favrskov.dk i slutningen af marts. 

Ikke lov-bunden plan

Midtbyplanen er en ikke-lovbunden plantype, der sætter retning for det overordnede indhold i udviklingen af Hadsten midtby. De endelige bestemmelser og rammer for midtbyen fastlægges senere i kommuneplanen og i de lokalplaner, der kommer til godkendelse, i takt med at projekterne skal realiseres. 

Offentlig høring 

Forslag til Hadsten midtbyplan kan ses på her favrskov.dk og findes i trykt udgave på Hadsten Bibliotek, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten. 

Skriftlige bemærkninger til forslag til Hadsten Midtbyplan skal være Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 6. maj 2019. 

Bemærkninger kan også sendes til plan@favrskov.dk. Byrådet tager herefter stilling til planforslagene.
 

Dato: 11. marts 2019

Senest opdateret:

11. marts 2019