You are here

Forslag til ny affaldsplan i høring

Byrådet sender forslag til ny affaldsplan 2020-2025 i offentlig høring i 10 uger – fra 3. juli til 11. september 2019.

I høringsperioden er der mulighed for at komme med bemærkninger og kommentarer til planen.

De væsentligste nye tiltag i affaldsplanen er følgende:

  • Investeringer på genbrugspladserne
  • Indsamling af organisk affald ved husstande
  • Affaldssortering på institutioner
  • Kampagner over for erhvervssegmentet

 

Se forslaget til Affaldsplan 2020-2025.

Som en del af arbejdet med affaldsplanen for Favrskov Kommune er der foretaget en overordnet miljøvurdering af planen, og den vurdering er et afsnit i affaldsplanen.
 

Læs mere om høringen af affaldsplanen her
 

Høringssvar

Har du bemærkninger til Forslag til Affaldsplan 2020-2025, skal du sende dem til Favrskov Kommune.

Høringssvarene skal være skriftlige og kan sendes til e-mail: favrskov@favrskov.dk eller sendes til følgende adresse: Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Høringssvarene skal være mærket ”Forslag til affaldsplan 2020-2025 - Virksomheder og Grundvand”.

På baggrund af de indkomne bemærkninger træffer Favrskov Byråd en endelig afgørelsen om affaldsplan 2020-2025 i efteråret.

Dato: 03. juli 2019

Senest opdateret:

06. september 2019