You are here

Fortsat fokus på at få havørreden tilbage i Gudenåen

  • Lystfiskerne fanger færre og færre havørreder i Gudenåen.

    Lystfiskerne fanger færre og færre havørreder i Gudenåen.

En ny undersøgelse viser, at otte ud af ti unge ørreder på vandring gennem Gudenå og Randers Fjord overlevede turen i 2020.

Den høje overlevelsesrate var overraskende på niveau med tidligere undersøgelser. Resultatet peger i retning af, at der er andet end de etablerede vådområder langs Gudenåen, som kan være medvirkende årsag til havørredens tilbagegang.

Lystfiskerne fanger færre og færre havørreder i Gudenåen, og på ti år er der sket en halvering i antallet af ørredyngel i de vandløb, der løber til Gudenåen mellem Tange og Randers. Og det er på trods af, at sportsfiskere og de involverede kommuner i årevis har arbejdet med at forbedre gyde- og opvækstforhold i tilløbene til Gudenåen og skabe fri passage ved spærringerne.  Projektorganisationen ’Havørreden tilbage til Gudenåen’ har sat sig for at finde ud af, hvad der er galt og hjælpe bestanden op igen. Favrskov Kommune er sammen med Viborg Kommune, Randers Kommune, DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund og fire lystfiskerforeninger med i organisationen.

I jagten på årsager til ørredens forsvinden fra Gudenåen er de etablerede vådområder langs Gudenåen i Randers Kommune blevet udråbt som en mulig årsag, da det er kendt fra visse typer af vådområdeprojekter, at ørredungfiskene her kan fare vild og blive ædt af rovdyr.

Et nyligt afsluttet mærkningsforsøg med havørredungfisk i Gudenåen viser, at der i 2020 ikke var en øget dødelighed af ungfiskene, fortæller Torben Tran Ankjærø, projektleder i Favrskov Kommune:
- Undersøgelsen bør gentages, og gerne i 2021, da den ektraordinære store vandføring i Gudenåen i 2020 kan have betydning for resultatet. Tallene fra 2020 peger dog i retning af, at vi også skal kigge efter andre grunde til, at havørredbestanden er stærkt presset i Gudenåen. Og vi har en stor interesse i, at vi får flere havørreder tilbage til Gudenåen. Herfra trækker de nemlig op i vores mindre vandløb som Tjærbæk og Lilleåen for at gyde. 

En anden årsag kunne være rovdyrene i området – eksempelvis odder, mink, mårhund, fiskehejre og skarv. Projektgruppen arbejder videre med mulighederne for at sætte vildtkameraer op, så man kan registrere mængden af rovdyr langs vandløbene.

Tidligere var der eksempelvis langt færre rovdyr langs vandløbene. Der kan derfor i højere grad end tidligere være behov for flere skjulesteder til fiskene – eksempelvis ved at efterlade og udlægge mere træ og trærødder i vandløbene.

Projektgruppen arbejder i 2020 og 2021 videre med disse emner.

Dato: 14. september 2020

Senest opdateret:

09. september 2021