You are here

Gennembrud i behandling af overvægtige børn i Østjylland

Regionshospitalet Randers og fire østjyske kommuner har knækket koden til at komme svær overvægt hos børn og unge til livs.

Sammen har parterne drevet et projekt med overvægtsklinikker siden marts 2014, og 83 procent af de deltagende børn taber sig efter et år. Projektet er støttet af SATS-puljemidler fra Sundhedsministeriet med formålet om at finde en ensartet og effektiv metode til behandling af svært overvægtige børn fra 3-18 år. De overbevisende tal er netop blevet offentliggjort i projektets midtvejsrapport, der viser, at 83 procent af de deltagende børn har tabt sig efter et år, og at metoden har vist sig at være lige så billig, som den er effektiv.

- Det er første gang, at det er lykkes Børneafdelingen og de fire deltagende kommuner at udvikle et så succesfuldt og effektivt behandlingstilbud til svært overvægtige børn i Østjylland. Resultaterne viser, at børnene taber sig – uanset køn, alder, bopæl og startvægt. Det er et gennembrud for behandling af børn med svær overvægt i vores landsdel, udtaler Bent Windelborg Nielsen, ledende overlæge i Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers.


De gode resultater er opnået med et minimum af ressourcer og en samlet behandlingstid på 6,75 timer pr. barn om året. Projektet er veldokumenteret, og resultaterne bliver gemt i en klinisk database, så man kan sammenligne med andre metoder. Det er fagpersoner fra sundhedsafdelingerne i kommunerne Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers, der har bidraget med ekspertise og støtte til deltagerne. Udgangspunktet for behandlingen er den såkaldte Holbækmodel, hvor børnene følger stringente retningslinjer og desuden bliver undervist i at håndtere overvægtsproblemerne.


Effektivt samarbejde giver resultater

Samarbejdet mellem Regionshospitalet og kommunerne har vist sig at være meget effektfuldt. Børnene får en undersøgelse på Børneafdelingen i Randers, hvor de bliver undersøgt for sygdomme, der er relateret til overvægt, og herefter tager fagpersonerne fra kommunerne over. Behandlingen indebærer blandt andet samtaler og fokus på en række punkter, som børnene skal overholde fra gang til gang.

I Favrskov Kommune udtaler leder af B&U Sundhed Jane Rüdiger:

- Resultaterne viser, at Holbækmodellen er et godt redskab, når vi skal vejlede børnene og deres forældre i, hvordan man taber sig. Vi oplever, at netop forældreinvolveringen er en stor styrke i forhold til at nå et godt resultat, og netop derfor er det vigtigt, at børnene ikke kommer alene i vores overvægtsklinik. Samtidig har samarbejdet med Regionshospitalet Randers været en stor styrke for fagpersonerne i overvægtsklinikken, fordi vi har kunnet drøfte faglige problemstillinger omkring de børn, som har haft særlig svært ved at tabe sig.


I forløbet arbejder deltagerne med udvikling af sund livsstil, motionsvaner, søvnrytme og handlekompetencer. Processen tager tid, og anbefalingen fra projektgruppen lyder, at et behandlingstilbud skal strække sig over 2-3 år eller mere. Børnene bliver afsluttet i overvægtsklinikken i løbet af det år, hvor de har nået en vægt, der svarer til 27,5 BMI for en voksen. Det er der indtil videre ni børn i projektet, der har opnået.

Lone Glarbo, formand for Social- og sundhedsudvalget i Favrskov Kommune, glæder sig over resultaterne.

- Samarbejdet har vist sig at være en rigtig god og effektiv arbejdsmetode. Jeg håber, det kan være vejen frem mod at udvikle en ensartet og effektiv metode til at behandle svært overvægtige børn på landsplan. I dette projekt får vi også tydeligt bevist, at forældrenes involvering og interesse er afgørende, og de bidrager i høj grad til det gode resultat, siger Lone Glarbo. 

Fakta:

  • Cirka 20 procent af alle børn er overvægtige, og heraf er cirka fire procent svært overvægtige. 
  • Det østjyske projekt har fået 3,1 mio. kr. i støtte fra Sundhedsministeriets SATS-middelpulje.
  • Projektet løber fra 2014 til 2017.
  • Projektet omfatter 100 pladser fordelt procentvis efter antallet af svært overvægtige børn i de enkelte kommuner.
  • Udover at være effektiv på vægttab er projektet også organisatorisk og økonomisk effektivt, hvor resultaterne er opnået med et gennemsnit på 7,4 behandlingskonsultationer til en samlet behandlingstid på 6,75 timer pr. barn om året.

 

 

 

 

Dato: 23. november 2016

Senest opdateret:

23. november 2016