You are here

God nattevagtsdækning på plejecentrene

Foranlediget af Ældrerådet blev det med 2019-budgettet besluttet at gennemføre en undersøgelse af bemandingen om natten på plejecentrene.

Social og Sundhed har nu gennemført analysen med 339 plejeboliger i kommunen. Overordnet giver beboere udtryk for, at de føler sig trygge om natten. Medarbejdernes tilbagemelding er også, at der er tilstrækkeligt med hænder om natten til at sikre den fornødne tryghed hos beboerne.

De fleste af kommunens otte plejecentre har fast to nattevagter. Hinneruplund er med sine 70 boliger det største og har tre nattevagter, mens Voldumcentret er det mindste med ti boliger og deraf kun én nattevagt.

Der er hver nat 16 nattevagter til at tage sig af 339 borgere. Det giver et gennemsnit på 21,19 borgere pr. medarbejder i Favrskov Kommune. I de omkringliggende kommuner er der mellem 25,2 og 27 borgere pr. medarbejder om natten. Sammenligningen med de andre kommuner skal ses i sammenhæng med plejecentrenes størrelse og geografi.

Rapporten indeholder også en analyse af andre forhold på plejecentrene, og du kan læse rapporten her.

Dato: 11. juli 2019

Senest opdateret:

11. juli 2019