You are here

Hammel får nyt, moderne bykvarter

Det største projekt i Favrskov Kommunes historie bliver snart til virkelighed. Nyt plejecenter og bykvarter på vej i Hammel.

Et storstilet bygge- og anlægsarbejde i Hammel kan nu begynde, efter at byrådet godkendte byggeriet af et stort, moderne plejecenter, som skal stå klar i 2019.

Plejecentret vil repræsentere en samlet udgift på 127 mio. kr. og bliver første skridt i dannelsen af et helt unikt, moderne bykvarter i Dommerparken i Hammel.

Den omfattende byomdannelse skal forvandle et nedslidt industrikvarter til et levende, moderne byområde med attraktive boliger, grønne områder og små torve, hvor gamle og unge kan mødes. Den del af området, som Favrskov Kommune byggemodner, forventes at kunne rumme 250-300 boliger.

Snart begynder nedrivningen af de nedslidte og tomme erhvervsbygninger, og herefter skal byggegrunden gøres klar til byggeriet af plejecentret. Her kommer de omkring 80 beboere til at bo midt i et spændende bymiljø med masser af muligheder for rekreation og gåture.

En investering i fremtiden

Borgmester Nils Borring (A) ser et stort aktiv i Dommerparken.

- Det er det dyreste og mest ambitiøse projekt i Favrskovs historie og en fantastisk investering i Hammels fremtid. Der bliver helt nye muligheder i byen både for nuværende og kommende beboere med spændende boliger og rekreative områder. Dommerparken vil gøre det endnu mere attraktivt at flytte til Hammel og Favrskov, siger borgmesteren.

Plejecentret og de omgivende veje og torve er efter planen klar til brug i 2019. Senere vil de mange nye boliger og resten af kvarteret skyde op. Men også mens det hele bliver klart, vil det summe af liv i området.

Klatrevæg og skaterbane

Favrskov Ungdomsskole har allerede taget en af de gamle bygninger, frysehuset, i brug. Så nu er der klatrevæg og skaterbane, hvor der før hang frosne grise. Til juni åbner en såkaldt pumptrack-bane. En bakket grusbane for bmx-cykler og mountainbikes, som Hammel Cykle Klub kommer til at stå for.

Klatrevæg og cykelbane m.m. er dog kun midlertidige foranstaltninger, indtil Dommerparken er fuldt udbygget.

- Jeg glæder mig over, at frivillige og foreninger kan udnytte faciliteterne, så de på den måde er med til at puste liv i kvarteret, mens byggeriet står på. Det er med til at understrege, at Dommerparken bliver et mangfoldigt, moderne område, hvor både unge og ældre kan få nogle gode oplevelser, siger Nils Borring.

Flere interesserede projektudviklere

Dommerparken er delt op i mindre områder, hvoraf nogle er kommunale og andre er private. De kommunale delområder bliver udbudt til boligbyggeri, og flere interesserede projektudviklere har allerede henvendt sig. På de private delområder er der også mulighed for visionære byggerier inden for lokalplanens rammer. Dommerparkens boliger vil derfor blive bygget i flere tempi. 

I første omgang skal der dog rives ned, før der kan bygges op. Efter planen går nedrivningen af de første bygninger i gang inden for den næste måneds tid. Det forventes ikke, at det vil medføre større gener for beboerne omkring, hverken støj- eller trafikmæssigt.

Det bliver firmaet Poul Pedersen A/S, der skal stå i spidsen for byggeriet af det nye plejecenter. Også opgaven med at indrette de omkringliggende arealer har været i udbud. Det vandt ingeniørfirmaet Orbicon og arkitekterne CF Møller.   

Tidsplan for Dommerparkens udbygning

  • Juli 2017 - Nedrivning af de første bygninger starter
  • Oktober 2017 - Byggegrund klargøres til plejecenter, og byggeriet starter
  • Februar 2018 - Etablering af veje, stier og grønne områder starter
  • Sommer 2019 - Beboere flytter ind i nyt plejecenter

 

 

Dato: 04. april 2017

Senest opdateret:

03. maj 2017