You are here

Helhedsplan for Foldby-Norring i høring

Frem til 4. juli 2019 er helhedsplanen for Foldby-Norring i offentlig høring

Helhedsplanen fastlægger en retning for den overordnede fremtidige udvikling af Foldby-Norring. Det betyder, at planen fastlægger, hvor boligområder og aktivitetsområder skal placeres, hvordan infrastrukturen skal være, forbindelser til den omkringliggende natur og udviklingsmulighederne for Korsholm Skole.

Helhedsplanen er en ikke-lovbunden plantype, der ikke i sig selv har retsvirkning for ejere og brugere inden for området. Planen er et internt planlægningsredskab for kommunen, der formidler de overordnede tanker og visioner for områdets udvikling.

Se forslaget til helhedsplanen og læs mere om høringssvar og borgermøde om planen 13. juni 2019.

Dato: 10. maj 2019

Senest opdateret:

10. maj 2019