You are here

Høj kvalitet i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Det seneste års tilsyn med Favrskov Kommunes tilbud for udsatte borgere og borgere med handicap viser, at tilbuddene er veldrevne og generelt har en høj standard og kvalitet.

Socialtilsyn Midt har siden marts 2019 ført tilsyn med otte tilbud på handicap- og psykiatriområdet i Favrskov. Den gennemsnitlige bedømmelse af samtlige temaer på tværs af tilbuddene ligger på 4,3 ud af 5 mulige. Ud fra Socialtilsynets skala betyder det, at tilbuddene vurderes til i høj grad at leve op til lovens formål og intentioner samt opfylder deres opgave og indsats over for borgerne.

Social- og Sundhedsudvalget og byrådet i Favrskov Kommune præsenteres hvert kvartal for de seneste tilsynsrapporter på handicap- og psykiatriområdet. Rapporterne er normalt offentligt tilgængelige, men i juni 2020 er tilsynssagen undtagelsesvist lukket, da én af tilsynsrapporterne indeholder personhenførbare oplysninger. I sagen fremgår det blandt andet, at det socialpsykiatriske botilbud Harebakken har vist en positiv udvikling, siden Socialtilsynet udstedte et påbud i 2019. Harebakken har på et år opnået en flot og markant forbedring på samtlige parametre.

Grethe Villadsen er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune, og hun glæder sig over de gode resultater.

- Alle mennesker vil gerne være med til at bestemme over deres eget liv. Jeg bliver rigtig glad for, at tilsynene blandt andet viser, at borgerne har en meget stor selv- og medbestemmelse, når de benytter vores tilbud. Borgerne har brug for vores hjælp, og jeg vil gerne rose vores dygtige medarbejdere for, at de hele tiden har fokus på, at det er selvstændige mennesker, de arbejder med. Man har ganske enkelt et bedre liv, når man selv er med til at bestemme, og det ved vores medarbejdere, siger Grethe Villadsen.

På handicap- og psykiatriområdet fører Socialtilsyn Midt løbende et driftsorienteret tilsyn med de forskellige tilbud. Tilsynet er med til at sikre, at tilbuddene til udsatte borgere og borgere med handicap har den fornødne kvalitet, og at kvaliteten fastholdes og udvikles i overensstemmelse med lovens formål og intentioner.

Dato: 16. juni 2020

Senest opdateret:

16. juni 2020