You are here

Høring: Vådområde i Kollerup Enge

Favrskov Kommune og Kollerup Gods har aftalt at udvikle Kollerup Enge ved Hadsten til et vådområde. Med statslig støtte sikres et bedre vandmiljø, rigere dyreliv og rekreative forbindelser, samtidig med at oversvømmelser i Hadsten begrænses.

Favrskov Kommune har sendt projektet om etablering af vådområde og synergiprojekt ”Kollerup Enge” i høring i 8 uger. Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal sendes til Favrskov Kommune på vandlob@favrskov.dk senest 6. april 2020. 

Læs mere om høringen her

Bilag: 
Høringsbrev Projekt Kollerup Enge
Projektbeskrivelse Kollerup Enge - resumé - med bilag
Forundersøgelse vådområde Kollerup Enge
Notater om Klimatilpasningsprojektet og detailprojektet
Detailprojekt Vådområde- og Synergiprojekt Kollerup Enge

Dato: 24. februar 2020

Senest opdateret:

25. februar 2020