You are here

Husk at bekæmpe kæmpe-bjørneklo

Er du grundejer i Favrskov Kommune, skal du være opmærksom på, at alle grundejere har pligt til at bekæmpe den giftige og invasive plante, kæmpe-bjørneklo på egne arealer inden 15. maj 2019.

Når planten bekæmpes, kan den ikke sprede frø og vil på sigt blive udryddet. Vores erfaring er, at planterne ofte står på jordlodder, hvor folk sjældent kommer. Det er vigtigt, at alle lodsejere bekæmper bjørneklo-planterne, inden de sætter frø, da frøene hurtigt spredes til omkringliggende arealer, og dermed gives problemet videre til andre lodsejere.

Følgende minimumsfrister gælder for bekæmpelsen:

1. bekæmpelse: Inden 15. maj

2. bekæmpelse (kontrol af 1. bekæmpelse): Inden 15. juli

3. bekæmpelse (kontrol af 2. bekæmpelse): Inden 1. september

Favrskov Kommune har pligt til at reagere på manglende bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Bevidst manglende bekæmpelse kan føre til påbud. Hvis et påbud ikke efterkommes, kan Favrskov Kommune lade en bestand af kæmpe-bjørneklo blive bekæmpet på lodsejers egen regning.

Læs mere om kæmpe-bjørneklo og få gode råd til bekæmpelse.

Forekomster af kæmpe-bjørneklo i kommunen kan indrapporteres på 89 64 52 03 eller til stni@favrskov.dk

 

Dato: 06. maj 2019

Senest opdateret:

06. maj 2019