You are here

Husk at holde din hæk og dit fortov

  • Tegningen viser de mål, man skal overholde, når man klipper hæk og buske ud mod vejen.

    Tegningen viser de mål, man skal overholde, når man klipper hæk og buske ud mod vejen.

Har du husket at klippe din hæk og fjerne ukrudt fra dit fortov? Hvis du er en af dem, der ikke ved hvorfor eller hvordan, så læs mere her.

Hvor meget skal jeg klippe?

Fortove stier og kørebaner er færdselsarealer, der skal holdes fri for beplantning. Du skal derfor, som grundejer, sørge for at klippe hæk og træer helt ind til skel langs alle sider af din grund, der vender ud mod vej, sti og pladser. Hvis der er skilte, gadelamper og lignende ud for din grund, så skal der klippes ind til bagkant af dem, så de er fri og kan ses. Tegningen øverst i nyheden viser vejens frirumsprofil, hvor der ikke må være træer og buske. Vær opmærksom på at der skal klippes mere omkring gadelamper og skilte.

Du skal også sørge for at fjerne ukrudt i fortovet ud for din grund. Det handler ikke om, at det skal være pænt, men om færdselssikkerhed. Hække, der vokser ud over fortove, stier og veje, kan i sidste ende føre til ulykker, og græs i fortovet kan være skyld i fald.

Husk også at der kan være særlige forhold ved hjørnegrunde, hvor der normalt er et oversigtsareal, som skal holdes fri. Typisk skal hække holdes nede på 80 cm i højden på disse oversigtsarealer.

Vil du vide mere?

Læs mere om dine forpligtelser som grundejer

 

 

Dato: 14. juli 2017

Senest opdateret:

14. juli 2017