You are here

- IGU er en god mulighed for mig

  • Mohammad Hannan

    Mohammad Hannan er glad for at være i gang med integrationsgrunduddannelsen hos Grundfos.

For 27-årige Mohammad Hannan er det vigtigt at få en uddannelse, så han kan få et godt liv i Danmark. Efter flere praktikker er han nu begyndt i integrationsuddannelse (IGU) og er godt på vej mod et fast job.

Mohammad Hannan er 27 år og bor i dag i Hammel. Han kom til Danmark i 2014 som kurdisk flygtning fra Syrien. Her boede han i byen Afrin, mens han læste på universitetet i Aleppo. I Danmark startede hans nye liv på sprogskolen, der sammen med flere praktikforløb skulle bane vejen til et lønnet job.

- Jeg savner universitetslivet, og det er vigtigt for mig at uddanne mig. Men det er vigtigt at kunne tale dansk, og derfor er sprogskolen vigtig. Den har været medvirkende til, at jeg nu kan tale sammen med mine kolleger, siger Mohammad Hannan, der er i gang med IGU hos Grundfos i Bjerringbro.

Her monterer han pumper, og han er glad for at være kommet i gang med uddannelsen, hvor han lærer mange nye ting, der giver ham gode jobmuligheder, når uddannelsen er overstået. Men vejen til arbejde i Danmark er ikke altid let at forstå. Mohammad Hannan har både gået på sprogskole, været i forskellige praktikker og gået på højskole. Det kan virke som mange ting, hvis man kommer fra udlandet og bare gerne vil i gang med at arbejde.

- Der er mange regler i Danmark, og der er mange praktikker. Jeg tror, det er vigtigt, at man forstår, at praktikkerne er en måde at gøre flygtninge klar til at klare sig i et dansk job. Jeg har været i praktik i et pizzeria, og jeg har også været i praktik hos en bager. Da bageren kunne se, at jeg mødte til tiden og gerne ville arbejde, ændrede vi praktikken til et job med løntilskud, siger Mohammad Hannan.

Senere gik han i gang med IGU hos Grundfos, der startede med en virksomhedspraktik. Da Mohammad Hannan havde vist, at han var en stabil arbejdskraft, kunne han tre måneder senere gå i gang med selve uddannelsen.

Han har nu monteret pumper på fabrikken i et halvt år sammen med sine danske kolleger. I den tid har han været på flere kurser, der har givet ham nye kompetencer, og nu sigter han mod, at Grundfos vælger, at han kan fortsætte i uddannelsen til industrioperatør. Her er beskæftigelsen høj og lønnen god.

Hvis han skal give et godt råd til andre flygtninge i Danmark, så er det, at man prøver at forstå, at tingene foregår anderledes i Danmark, end man er vant til.

- Jeg er meget glad for at være her hos Grundfos. Jeg lærer mange ting, og der er blevet taget godt imod mig. Mine kolleger er dygtige, og jeg kan godt se, at man ikke bare kan gå i gang med at udføre deres arbejde, for der er mange ting, man skal lære først. Man skal acceptere den danske kultur og de danske regler. Man kommer ingen vegne, hvis man er negativ og siger nej til alting. Hvis man er villig til at komme i forskellige praktikker og også selv prøver at foreslå nogle ting, så får man et meget bedre liv her i Danmark. Det er vigtigt, at man selv er aktiv og hele tiden gør sig dygtigere. IGU’en har været en god mulighed for mig for at komme i gang på det danske arbejdsmarked. Det er dejligt at opleve, at virksomheden er glad for mig, slutter Mohammad Hannan.

 

Fakta: Hvad er IGU?

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en toårig uddannelse, der gør flygtninge klar til at kunne varetage et job i Danmark. De danske virksomheder stiller høje krav, og IGU'en sørger for, at flygtninges kvalifikationer og produktivitet matcher kravene på det danske arbejdsmarked. Et IGU-forløb er en effektiv vej til at blive selvforsørgende.

Uddannelsen består af en lønnet praktikstilling på en virksomhed, hvor der også er syv timers skoleundervisning om ugen.

Dato: 20. marts 2018

Senest opdateret:

20. marts 2018