You are here

Indefrysning af grundskyld 2018 - 2024

En del boligejere har fået en del af grundskylden/ejendomsskatten indefrosset. Det betyder, at en del af grundskylden ikke skal betales.

Beløbet bliver automatisk trukket fra opkrævningen på din ejendomsskattebillet.

Favrskov Kommune har netop udsendt en ny ejendomsskattebillet, hvor det indefrosne beløb var med i beregningerne. Det indefrosne beløb for 2020 fremgår af ejendomsskattebilletten.

Det beløb, der er indefrosset, svarer til den årlige stigning i grundskyld. Indefrysningen gælder kun beløb over 200 kr. pr. person, der ejer boligen. De ejendomme, hvor grundskylden stiger mindre end 200 kr., får derfor ikke indefrosset grundskyld.

Lån uden renter og gebyr

Det beløb, der bliver indefrosset, bliver tilskrevet et lån, som fordeles på alle ejere af ejendommen. Hvert år modtager alle ejere en opgørelse, som viser det indefrosne beløb. Du kan ikke fravælge at få indefrosset din grundskyld, og du kan ikke vælge at indfri lånet i perioden 2018-2024. Lånet er rente- og gebyrfrit.

Betaling ved ejerskifte

Lånet på den indefrosne grundskyld skal betales, hvis ejendommen eller huset skifter ejere, eksempelvis ved salg. Opkrævningen udsendes automatisk fra kommunen. Ved handel mellem ægtefæller overdrages lånet og skal ikke betales.

Hver enkelt ejer modtager hvert år en årsopgørelse over lånet. Årsopgørelsen og den nyeste ejendomsskattebillet kan tilsammen bruges til den refusionsopgørelse, der udarbejdes af eksempelvis advokat eller ejendomsmægler, når boligen skifter ejere.

Baggrund for indefrysning af grundskyld

Folketinget har vedtaget lov. nr. 278 af 12. april 2018. Loven betyder, at kommunerne skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. Det grundskyldsbeløb, boligejerne løbende skal betale i ejerperioden, stiger dermed ikke. 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Opkrævning og Ejendomsskat på tlf. 89 64 51 06 og 89 64 63 43 eller opkraevning@favrskov.dk 

Dato: 07. januar 2020

Senest opdateret:

07. januar 2020