You are here

Kæmpe-bjørneklo skal bekæmpes inden 15. maj

Er du grundejer i Favrskov Kommune skal du være opmærksom på, at alle grundejere har pligt til at bekæmpe den giftige og invasive plante, kæmpe-bjørneklo, på egne arealer.

Når planten bekæmpes, kan den ikke sprede frø, og den vil på sigt blive udryddet. Vores erfaring er, at planterne ofte står på jordlodder tæt ved vand, hvor folk sjældent kommer.

Det er vigtigt, at alle lodsejere bekæmper bjørneklo-planterne, inden de sætter frø, da frøene hurtigt spredes til omkringliggende arealer, og dermed gives problemet videre til andre lodsejere.

Følgende minimumsfrister gælder for bekæmpelsen:

  • 1. bekæmpelse: Inden 15. maj
  • 2. bekæmpelse (kontrol af 1. bekæmpelse): Inden 15. juli
  • 3. bekæmpelse (kontrol af 2. bekæmpelse): Inden 1. september

 

Favrskov Kommune har pligt til at reagere på manglende bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, og bevidst manglende bekæmpelse kan føre til påbud. Hvis man ikke efterkommer et påbud, kan kommunen lade en bestand af kæmpe-bjørneklo blive bekæmpet på lodsejers egen regning.

Læs mere om kæmpe-bjørneklo og få gode råd til bekæmpelse  

Du kan melde om forekomster af kæmpe-bjørneklo i kommunen på 89 64 52 03 eller stni@favrskov.dk

Dato: 23. april 2021

Senest opdateret:

23. april 2021