You are here

Kan motion på recept hjælpe psykisk sårbare?

Af krtr
  • Cykler i skoven

    Foreningslivet ventes at blive en vigtig samarbejdspartner i nyt projekt, der skal undersøge, om psykisk sårbare kan få gavn af motion på recept.

Favrskov er med i et nyt EU-projekt, der skal undersøge, om det er muligt at forbedre sundhed hos psykisk sårbare borgere ved at tilbyde dem motion på recept i stedet for medicin på recept.

Favrskov er med i et nyt, stort EU-projekt, der har som mål at skabe mere og bedre sundhed for psykisk sårbare borgere ved at tilbyde dem motion som alternativ til eller som supplement til traditionel, medicinsk behandling. 10 EU-lande er med i projektet, og i Danmark udføres projektet i Randersklyngen, der består af Regionshospitalet Randers og Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner samt praktiserende læger.

Konceptet "Motion på recept" er kendt i Danmark, men der findes ikke dokumenterede erfaringer med konceptet anvendt til psykisk sårbare borgere, der fx kan være borgere med angst, stress og depression. Det skal Randersklyngen i et samarbejde med det lokale foreningsliv lave om på ved at bidrage ind i EU-projektet med en undersøgelse af netop denne målgruppe.

Social- og sundhedsdirektør i Favrskov Kommune, Kate Bøgh, ser store muligheder i det nye projekt.

- Vi ser et stort potentiale i at tilbyde motion til vores borgere med psykiske vanskeligheder. Udover at regelmæssig motion kan forebygge særligt traditionelle livsstilssygdomme, så kan motion også åbne op for fællesskab og netværk, som kan styrke de sociale kompetencer hos borgerne. Det kan ligeledes bidrage til, at borgerne kommer godt tilbage til hverdagen. Vi ser frem til at komme i gang og håber, at vores borgere tager godt imod vores tilbud, siger Kate Bøgh.

Projektet løber fra 1. marts 2019 og tre år frem og er derfor i sin indledende fase. Men handicap- og psykiatrichef i Favrskov, Jes Svenninggaard, regner med, at samarbejdet med de lokale idrætsforeninger i Favrskov bliver en af hjørnestenene i projektet.

- Vi har som kommune erfaringer fra tidligere projekter, hvor målet var at få flere psykisk sårbare i gang ude i idrætsforeningerne. Det vil de gerne, og foreningerne vil også gerne lave tilbud til dem, men vi oplever, at det er en udfordring for denne gruppe borgere at komme afsted. Der mangler at blive bygget en stærk bro mellem sundhedsvæsenet og foreningerne, så de psykisk sårbare bliver taget i hånden og hjulpet videre og i gang i foreningerne. Kan vi lykkes med det, så er perspektiverne store, siger Jes Svenninggaard.

Regionshospitalet Randers og kommunerne er i gang med at planlægge, hvordan samarbejdet mellem parterne skal foregå de næste tre år. Når projektet er slut, skal resultaterne indgå i en international rapport, der samler viden og erfaringer om motion på recept fra de deltagende lande i projektet.

Dato: 18. marts 2019

Senest opdateret:

01. november 2019