You are here

Kurser er en saltvandsindsprøjtning

  • Kursusdagene med aktuelle temaer er vigtige for plejefamilierne.

    Kursusdagene med aktuelle temaer er vigtige for plejefamilierne.

  • Temadagen satte fokus på vold og seksuelle krænkelser.

    Temadagen satte fokus på vold og seksuelle krænkelser.

I Favrskov Kommune har Børn og Familie samlet 50 plejeforældre til en temadag om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Mød to af dem, der higer efter viden og er overbeviste om, at de er blevet bedre med årene.

Blandt deltagerne var Kirsten og Henning Callesen og Dorte og Ulrik Høglund. De er fra henholdsvis Vestjylland og Østjylland, og de er plejeforældre i Favrskov Kommune.

Kirsten og Henning er plejefamilie på fuld tid og har et plejebarn fra Favrskov.
Kirsten Callesen omtaler dem selv som nysgerrige:
- Vi tager alle de kurser og den uddannelse, vi kan komme i nærheden af, for børnene har brug for, at vi er godt klædt på. Jo mere viden, jo bedre. Kurser er en saltvandsindsprøjtning. Vi har børn i pleje fra tre forskellige kommuner, og det er også lærerigt for os at samarbejde med forskellige personer. Vi startede op for 20 år siden som aflastningsfamilie, men vi fandt hurtigt ud af, at vi gerne ville have børnene i døgnpleje, for vi vil gerne lære dem at kende og yde en indsats over tid. Vores erfaring er også, at det er godt at få dem, inden de bliver teenagere, for så har vi tid til at opbygge en relation.

I Østjylland hos Dorte og Ulrik er tre søskende lige ankommet, og på sigt skal der findes ud af, om de skal blive boende. Dorte arbejder som psykolog, mens Ulrik, der er uddannet kok og dataingeniør, er plejeforælder på fuld tid.
- Måske bytter vi rundt på et tidspunkt, hvis det er det bedste for de børn, vi har. Vi kan godt lide at vise dem et familieliv, hvor en af de voksne arbejder ude. Det er godt at komme på kurser sammen, da det både er givende at møde andre plejefamilier og få skærpet ens faglige fokus på forskellige emner. Og så har jeg selvfølgelig den fordel, at jeg sparrer meget med Dorte om det, der foregår i hverdagen. Hun er god til at drøfte med mig, om jeg nu håndterede en situation på den bedste måde, siger Ulrik Høglund.

De mener alle fire, at temaet om vold og seksuelle overgreb er relevant og brugbart.
- Vi har hørt noget af det før, men sådan en dag genopfrisker vores viden, og det er med til at skærpe vores blik  for, om der nu er noget, vi skal være ekstra opmærksomme på i forhold til børnene. Og så er der helt konkrete retningslinjer om, hvad man gør, hvis barnet har været ude for et overgreb. Det er godt lige at få det ridset op, lyder det fra de fire deltagere.

De er enige om, at de faktisk bliver bedre med årene.
Kirsten og Henning:
- Med tiden så lærer man at læse andre mennesker og være opmærksom på deres signaler. Man finder også ud af, at man skal arbejde mere nysgerrigt og tålmodigt, da man ikke kan lave verden om nu og her. Man skal være realistisk, tage små skridt og fejre de små sejre.
Dorte og Ulrik:

- Vi er helt klart blevet bedre med årene, og kurserne støtter i øvrigt op om erfaringen. Vi har skærpet vores sanser og kan også bedre spotte, om det bliver et godt match med børnene og os. Relationen skal ikke bryde sammen, så vi skal vide, hvad vi selv kan holde til.  
 

Fakta:

Godkendte plejefamilier skal som minimum have to årlige efteruddannelsesdage. Kommunerne udbyder forskellige kurser. Denne gang havde Favrskov Kommune valgt at sætte fokus på vold og seksuelle overgreb.
Børn anbragt i plejefamilie er ofte udsatte børn. Mange har oplevet svære familiemæssige forhold. Det er dog langtfra alle plejebørn, der udsættes for overgreb. Man kan ikke altid vide, hvilke plejebørn der har været eller bliver udsat for overgreb. Det er derfor nødvendigt at afvikle temadage for blandt andet at sikre opsporing, da der er tale om et komplekst og dilemmafyldt emne.  

Temadagen ’Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge’ havde fokus på:

  • at plejefamilier i Favrskov Kommune får en generel viden om overgrebsområdet
  • at plejefamilier får redskaber til at forebygge og opdage overgreb
  • at plejefamilier får kendskab til handlemuligheder og handlepligt, hvis der opstår mistanke eller viden om overgreb
  • at plejefamilier får et overblik over de forskellige instansers opgaver, når der opstår mistanke eller viden om overgreb.


To gæsteundervisere fra Videnscenteret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn’ (SISO) stod for oplæggene.
 

Dato: 28. april 2019

Senest opdateret:

16. april 2020