You are here

Læger og diætister deles om receptopgave

  • Indtil nu har det kun været de praktiserende læger, der kunne udskrive recepterne, men nu kan diætisterne og lægerne deles om opgaven.

    Indtil nu har det kun været de praktiserende læger, der kunne udskrive recepterne, men nu kan diætisterne og lægerne deles om opgaven.

I de næste to år kan diætisterne i Favrskov Kommune som et forsøg udskrive grønne ernæringsrecepter til borgerne i kommunen.

En grøn recept bruges, hvis en borger har brug for eksempelvis ernæringsdrikke, sondeernæring eller tilbehør til sonderne i en periode. Med recepten får borgerne dækket 60 procent af udgifterne til ernæringspræparaterne. Tilskuddet betales af regionen.

Indtil nu har det kun været de praktiserende læger, der kunne udskrive recepterne, men nu kan diætisterne og lægerne deles om opgaven. Efter to år skal det evalueres, om ordningen skal gøres permanent.

Visse kriterier skal være opfyldt for at få en grøn recept, og den vil næsten altid blive fulgt af en plan for, hvad der skal ske med ernæringen for den enkelte borger. Eksempelvis er recepten til borgere, der på grund af sygdom har problemer med at synke eller optage almindelig kost. Den kan også gives til alvorligt svækkede borgere, der ikke længere kan spise almindeligt mad og derfor ikke får dækket behovet for næringsstoffer.

Mona Mikkelsen og Jette Lind Thomsen Fabricius, begge diætister i Favrskov Kommune, glæder sig over den indgåede aftale med de praktiserende læger i Favrskov Kommune.

- Vi ser det helt klart som et løft af opgaven, da vi som diætister nu kan spare tid, fordi vi ikke skal ringe og skrive til lægerne for at få en grøn ernæringsrecept igangsat. Det betyder desuden, at vi som diætister kan sætte endnu mere fokus på ernæringen hos den enkelte borger, og det vil i sidste ende gavne borgerne med et øget ernæringsfagligt fokus. Det vil helt sikkert også spare lægerne for tid, så de kan sætte fokus på andre opgaver, siger Mona Mikkelsen og Jette Lind Thomsen Fabricius.

Dato: 13. december 2019

Senest opdateret:

13. december 2019