You are here

Legat på 30.000 kr. til Favrskov-landmænd

Favrskov Kommune administrerer to private landmandslegater, der har til formål at støtte lokale landmænd. En legatportion er på 30.000 kr.

Efter legaternes bestemmelser kan legatet søges af ”landmænd, som ved flid og sparsommelighed har vist, at de kan og vil noget, eller til en person af samme kvalifikationer, som ved sygdom er kommet i vanskeligheder.”

Det er også en betingelse, at du har bopæl i Favrskov Kommune, og at landbruget ikke drives i selskabsform (A/S, ApS mv.)

Læs meget mere om legaterne og find ansøgningsskemaet. 

Dato: 20. april 2021

Senest opdateret:

20. april 2021