You are here

Legater til landmænd i Favrskov Kommune

Favrskov Kommune administrerer to private landmandslegater, hvis formål er at yde støtte til landmænd i Favrskov Kommune.

Efter legaternes bestemmelser kan legatet søges af ”landmænd, som ved flid og sparsommelighed har vist, at de kan og vil noget, eller til en person af samme kvalifikationer, som ved sygdom er kommet i vanskeligheder.”

Derudover er det en betingelse, at du har bopæl i Favrskov Kommune, og at landbruget ikke drives i selskabsform (A/S, ApS mv.)

Læs mere om legaterne og find ansøgningsskema.   

Dato: 18. februar 2021

Senest opdateret:

18. februar 2021