You are here

Mange har bidraget til den kommende kulturstrategi

  • Omkring 50 deltagere i InSide bidrog til snakken om den kommende kulturstrategi.

    Omkring 50 deltagere i InSide bidrog til snakken om den kommende kulturstrategi.

  • Mødedeltagerne blev også præsenteret for essensen af spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppeinterviews.

    Mødedeltagerne blev også præsenteret for essensen af spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppeinterviews.

Kulturstrategien er godt på vej i Favrskov efter ugens møde i InSide, hvor omkring 50 deltagere arbejdede koncentreret med forskellige emner og spørgsmål.

De fik også et sammendrag af spørgeskemaundersøgelsen, hvor 300 har deltaget, og essensen af de ti fokusgruppeinterview blev også fremlagt.

Mange ideer, synspunkter og holdninger kom på bordet i InSide, og nu skal det hele samles sammen, så der kan skrives et udkast til en kulturstrategi. Efter planen skal den til politisk behandling i byrådet til oktober.

Dato: 18. juni 2021

Senest opdateret:

18. juni 2021