You are here

Når innovation står på skoleskemaet

  • Eleverne lytter til Christian Nielsen ved rundvisningen hos SkatePro.

    Eleverne lytter til Christian Nielsen ved rundvisningen hos SkatePro.

  • SkatePro overtager til nytår den store lagerhal, og brugen af den skal eleverne forholde sig til i deres opgave.

    SkatePro overtager til nytår den store lagerhal, og brugen af den skal eleverne forholde sig til i deres opgave.

  • Nina Knudsbro (midt i billedet) er underviser på HHX, og hun glæder sig over samarbejdet.

    Nina Knudsbro (midt i billedet) er underviser på HHX, og hun glæder sig over samarbejdet.

Innovation er omdrejningspunktet i samarbejdet mellem skoleelever, HHX-elever og virksomheden SkatePro i Søften.

18 elever fra 7.-9. årgang på Haldum-Hinnerup Skolen i Hinnerup har valgt valgfaget innovation/entreprenørskab med lærer Mads Gylling Jensen i front. Det betyder goddag til kreative indslag, andre samarbejder i forbindelse med Åben Skole og et krav om at være aktiv og byde ind.

- Vi har haft en god, men lidt forvirret start. Sådan må det være, når vi starter et nyt fag op uden lærebøger og et fast pensum. De skal selv i spil og byde ind med ideer. Og så har vi så lavet dette samarbejde med 3. års HHX-elever fra Aarhus Business School og SkatePro. Det er i hvert fald noget nyt og meget virkelighedsnært, siger Mads Gylling Jensen.

Samarbejdet går ud på, at SkatePro præsenterer begge elevgrupper for en problemstilling. Den skal de arbejde med ved, at HHX-eleverne underviser Mads Gyllings elever, så de ved projektets afslutning kan præsentere deres løsningsforslag på problemstillingen.

Denne torsdag besøger alle eleverne SkatePro i Søften. Christian Nielsen, der selv er uddannet folkeskolelærer og nu arbejder hos SkatePro, viser rundt og fortæller om virksomheden. Og så præsenterer han eleverne for problemstillingen:
- Til nytår overtager SkatePro en lagerhal, der ligger cirka 100 meter fra vores nuværende lokation. Lagerhallen skal primært bruges til varelager. En del af vores nye hal skal dog også bruges som skaterpark/hal. Vi vil gerne have jeres hjælp til at undersøge og komme med ideer til, hvordan vi kan markedsføre denne nye skaterhal og engagere lokalmiljøet og de nærtliggende institutioner.

Efter rundvisningen og snak om problemstillingen går hele gruppen over til den store lagerhal, der lige nu er ved at blive ryddet, så den er klar til overtagelsen.

Med på turen er Nina Knudsbro, der er lærer for HHX-eleverne i faget Innovation. Hun glæder sig over samarbejdet.
- Mine elever er i den grad klar til at påtage sig ansvaret og være aktive. De er modne, og for os er det også et led i brobygningen med de øvrige uddannelsesinstitutioner, da vi får mulighed for at vise, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde. Det er meget vigtigt, at mine elever ikke giver løsningen på problemstillingen til folkeskoleeleverne. I stedet skal de åbne deres øjne og hjælpe dem i gang med processen og idegenere. Mine elever skal kunne holde ud at være i det rum, hvor løsningen ikke er der endnu. Sådan er det bare, siger Nina Knudsbro.

Hun har i mange år haft innovation på skemaet og synes, det er godt, at folkeskolen nu også kaster sig over det.
- Det er et spændende fag, der taler til eleverne på en mere kreativ måde. Min egen søn har det i folkeskolen i dag, og med det han lærer, kan jeg se, at vi på HHX skal kridte skoene, for så kommer eleverne jo med en helt anden basisviden end nu. Det løfter faget enormt. Vores samarbejde her løfter også eleverne, både mine og dem i folkeskolen, for de lærer noget af hinanden og lytter på en anden måde, mener Nina Knudsbro.

I januar måned skal eleverne præsentere SkatePro for deres løsningsforslag.

Dato: 20. november 2015

Senest opdateret:

20. november 2015