You are here

Nærvær mellem generationerne

  • Snakken går, når de unge elever besøger Anlægget. Og de synger også en sang!

    Snakken går, når de unge elever besøger Anlægget. Og de synger også en sang!

  • Fra venstre er det Katrine Pilgaard, Ellen Justesen, Kathrine Vejlø og Vitha Johannesen.

    Fra venstre er det Katrine Pilgaard, Ellen Justesen, Kathrine Vejlø og Vitha Johannesen.

20 elever fra Gudenådalens Efterskole i Ulstrup knuselsker et helt særligt valgfag, der foregår på plejecentret Anlægget i byen.

Maria Nebbegaard, lærer på Gudenådalens Efterskole, ramte plet, da hun udbød et valgfag om at besøge beboerne på det lokale plejecenter for at snakke med dem. 35 tilmeldte sig, men der var kun plads til 20.

Beboerne mente i første omgang, at de ikke havde det store at byde ind med, men virkeligheden har vist, at det langt fra passer, fortæller Rikke Christensen, social- og sundhedsassistent på Anlægget:
- De har jo et levet liv, en fortælling og nogle erfaringer, som de unge slet ikke har. Og når de får lov til at fortælle om det, så lever de det hele en gang til, og samtidig får de mulighed for at spørge de unge om en masse.

Og snakken går. Det har den gjort siden det første besøg på Anlægget, hvor de 20 elever gik to og to ud til de 10 deltagende beboere. De har snakket om barndomsminder, arbejde, en søskendeflok på 14, familierelationer, konfirmationer, kigget på billeder, og de unge har budt ind med det, der fylder i deres liv.
- Vores elever komme lidt ud af den osteklokke, et skoleophold godt kan være. De møder nogle i lokalområdet, og begge parter får faktisk noget ud af det. De lærer at være tydelige i deres tale og holde en samtale i gang. Der er stort nærvær i besøgene, for de spørger ind til hinanden, og der bliver lyttet. Det er helt rørende at opleve, lyder det fra Maria Nebbegaard.

Ved et af bordene sidder eleverne Katrine Pilgaard og Kathrine Vejlø. De snakker med Ellen Justesen og Vitha Johannesen.
- Vi hører noget fra en helt anden generation, og deres liv har været meget anderledes end vores. Noget af det har også været hårdt, men alligevel er de så taknemmelige. De er som en levende historiebog, og det er rigtig spændende at snakke med dem. Samtalen går heller ikke død, for de spørger også os om noget, siger de to elever.

Vitha og Ellen giver også udtryk for deres glæde ved besøgene:
- Det er meget givende at have besøg af dem. Vi får jo også mulighed for at følge med i deres liv. En time i deres selskab går så hurtig.

Ellen var i øvrigt elev på Gudenådalen i 1950, så hun kan levende fortælle om, hvordan det var dengang, og det vil Katrine og Kathrine gerne høre en masse om.

Valgfaget rundes af 2. maj, hvor de ti beboere på Anlægget besøger efterskolen, og Rikke Christensen håber, at det gode samarbejde kan fortsætte:
- Vi har snakket om, at vi til det næste hold kunne byde ind med lidt undervisning, så de unge kunne lære lidt om, hvordan man kommunikerer med de ældre, hvordan det er med relationer og de fysiske udfordringer. Jeg har også flere beboere, der gerne vil være med næste gang, for de har jo også fundet ud af, at de faktisk godt kan bidrage og i høj grad har en værdi i livet.

Dato: 20. april 2019

Senest opdateret:

20. april 2019