You are here

- Naturen er en forrygende legeplads

 • Den lille skov tæt på Selling er et populært opholdssted for både børn og voksne i Selling Børnehus.

  Den lille skov tæt på Selling er et populært opholdssted for både børn og voksne i Selling Børnehus.

 • Snegle og bænkebidere er samlet sammen for at blive klogere på, hvad de er for nogle størrelser.

  Snegle og bænkebidere er samlet sammen for at blive klogere på, hvad de er for nogle størrelser.

 • Maja Birkeland Sell: Naturen er en forrygende legeplads.

  Maja Birkeland Sell: Naturen er en forrygende legeplads.

 • Børnene kigger nærmere på sneglene sammen med Maja, og de spotter en sneglelort i kassen.

  Børnene kigger nærmere på sneglene sammen med Maja, og de spotter en sneglelort i kassen.

I sit arbejde har Maja Birkeland Sell flere kasketter, hun kan tage på. Det gør hun i høj grad lige nu, hvor hun er pædagogmedhjælper i Selling Børnehus og også løser opgaver som naturvejleder i kommunen.  

Den lille skov tæt på Selling er et yndet udflugtsmål for både børn og voksne i Selling Børnehus. Med coronasituationen, krav til afstand og gruppeinddeling af børnene er det blevet endnu mere aktuelt med udflugter ud af huset. Maja Birkeland Sell er glad for de udflugter og i det hele taget for, at børnene nu skal være mere ude.

- Naturen er en forrygende legeplads. Der er højt til loftet, og konfliktniveauet falder lynhurtigt. I forhold til motorikken, relationerne, æstetikken og dannelsen har børnene også gavn af at være meget ude, siger hun, der er uddannet lærer og udeskolevejleder. Inden længe er hun også uddannet naturvejleder.
Lige nu arbejder hun 15 timer som pædagogmedhjælper i Selling Børnehus og 20 timer som naturvejleder og kollega til kommunens anden naturvejleder, Vibe Søndergaard.

Hun har taget sin gruppe på fem børn med ud i skoven, og lynhurtigt er de i gang med at lave et sneglebo og samle bænkebidere. De kigger på bestemmelsesdugen med de mange dyr og finder ud af, at et insekt altid har seks ben.
- Børn er heldigvis nysgerrige og vil gerne undersøge og finde svar. Som naturvejleder har jeg blik for at stoppe op, finde spor, og det skaber historier sammen med børnene. Vi har eksempelvis lige fundet et træ med en bule. Den bule blev indgangen til at kigge nærmere på træet, og det viste sig, at biller spiste af træet, og der var huller i grenene. Så der bor nogen i træet. Det vil børnene gerne høre mere om. Så lige der, med træet, handler det om at kigge efter mønstre i naturen og binde det sammen. Jeg skal ikke bare hælde en masse fakta ud over dem, for det får de ikke noget ud af. Det skal være vedkommende og i børneperspektiv, og vi skal søge svarene sammen. Så naturen åbner op for flere indgange til viden, leg og samvær, og det er til gavn for børnene, understreger Maja.

Natur, udeliv og science er en del af dagtilbuddenes læreplanstemaer. Mange daginstitutioner har fuldt blus på udelivet lige nu på grund af coronasituationen. Maja håber, at det blus kan fortsætte:

- Der kan være flere hurdler i forhold til at bruge naturen noget mere. Det kan handle om at have udstyr til det og viden om, hvad man vil lave i naturen. Det kan handle om en manglende prioritering i hverdagen og endelig kan det handle om, at man kun har én natur-ildsjæl i institutionen, og det er for skrøbeligt. Medarbejderne skal klædes på, så de har noget at byde ind med, og i forhold til science-delen skal de voksne huske at stille spørgsmål i stedet for selv at komme med svar, for det leder altid videre til noget nyt for børnene.

Og så har hun ikke tid til at snakke mere, for nu skal der kigges ned i snegleboet, og den døde grævling, Maja har placeret ved et træ i skoven, skal også lige have lidt opmærksomhed.

Læs mere om naturvejledning i Favrskov Kommune 

Dato: 06. maj 2020

Senest opdateret:

06. maj 2020