You are here

Ni nye kort skal guide til oplevelser omkring Gudenåen

De syv Gudenåkommuners samarbejde om Gudenåens oplevelsesmuligheder, GudenåSamarbejdet, har udgivet ni nye kort, der viser de mange friluftsmuligheder på, ved og omkring Gudenåen.

Hvor er Trækstien egentlig, og hvordan kommer man ud til den? Kan man cykle hele vejen fra Gudenåens kilde til Randers Fjord langs Gudenåen? Og hvor finder man de smukkeste udsigtspunkter over Gudenådalen? Det er blot nogle af de spørgsmål, som de ni nye friluftskort skal gøre det lettere at finde svar på. Kortene viser både ruter, faciliteter og oplevelsesmuligheder ved Gudenåen og i landskabet omkring og giver et samlet overblik for alle, der gerne vil ud og opleve sommerlandet.

- Gudenåen og Gudenåens landskab rummer rigtig mange muligheder for naturoplevelser på tværs af kommunegrænser. Derfor vil vi gerne hjælpe hinanden med at synliggøre disse dejlige oplevelser for borgere og turister, siger borgmester i Favrskov Kommune Nils Borring og spørger: ”Hvor mange ved eksempelvis, at man kan cykle ad skiltede ruter hele vejen fra Gudenåens kilde til Randers Fjord?

Kortene distribueres ved hjælp af kommunernes turistorganisationer, der har efterspurgt trykte kort:

- Vi oplever i høj grad, at folk gerne vil have et rigtigt kort i hånden. Ikke mindst når man skal på tur i naturen, siger turistchef i VisitJuelsminde Rikke Friis-Nielsen, der også er formand for VisitGudenaa.

Kortene er et revideret genoptryk af de kort, som VisitGudenaa fik fremstillet i 2015, og som der har været stor efterspørgsel på.
- Vi håber, at rigtig mange borgere, gæster og turister vil få glæde af kortene og finde inspiration til oplevelser ved og omkring Gudenåen, siger koordinator i GudenåSamarbejdet Gunhild Øeby Nielsen.

Fakta

  • De ni kort ”Oplev Gudenåen” dækker området fra Gudenåens udspring i Tinnet Krat, Vejle Kommune, til og med Randers Fjord.
  • I Favrskov kan du få kortene på Hinnerup Bibliotek, Borgerservice i Hinnerup, Hadsten Bibliotek, Hammel Bibliotek og Ulstrup Bibliotek 
  • Kortene distribueres også via de seks turist-organisationer – find dem på oplevgudenaa.dk.
  • De udgives af GudenåSamarbejdet, der er et samarbejde mellem de syv Gudenå-kommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers. De samarbejder om Gudenåens og oplandets oplevelsesmuligheder og bygger på de senere års mange indsatser omkring Gudenåen – først og fremmest projekterne VisitGudenaa, OplevGudenaa og GudenåSamarbejdet. Sidstnævnte var indtil 2016 forankret i Gudenåkomitéen, der er de samme syv kommuners samarbejde om myndighedsspørgsmål knyttet til Gudenåen.
  • GudenåSamarbejdet fik tidligere på året sat skilte op på alle Gudenåens broer samt ind til teltpladser.
  • Læs mere på Oplevgudenaa.dk
Dato: 11. juli 2017

Senest opdateret:

04. oktober 2018