You are here

Nu er der igen åbent for besøg på plejecentrene

Beboerne på plejecentrene kan igen få besøg på mere normal vis.

Fra 2. juli kan der igen aflægges besøg både inde og udenfor på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser. Ved besøg skal Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd følges for at holde smitterisikoen nede.

Udendørsbesøg

Beboere og besøgende opfordres til fortsat afholde besøgene udenfor, f.eks. på terrassen eller i plejecentrets have. Der er også mulighed for at afholde besøg i de opstillede telte – det kræver fortsat booking, således at der kan gøres rent efter hvert besøg.

Når man ankommer til plejecentret

Besøgende skal bruge plejecentrets hovedindgang – de øvrige indgange er låst. Ved hovedindgangen bliver de besøgende mødt af en besøgsvært, eller også skal man melde sin ankomst ved at ringe på et telefonnummer, der står anført på hoveddøren.

Inden for hovedindgangen er opstillet et bord med håndsprit og et registreringsskema. Der er også en folder om gode råd i forbindelse med besøg, som de besøgende gerne må tage med. Alle besøgende opfordres til at benytte håndsprit både ved ankomsten, og når man forlader plejecentret igen. Mundbind er også tilgængelige, hvis man ønsker at bære sådan et.

De besøgende opfordres desuden til at registrere sig på registreringsskemaet, som skal bruges til at opspore smitte i forbindelse med et eventuelt smitteudbrud. Skemaerne afleveres til besøgsværten eller lægges i den opstillede postkasse ved hovedindgangen.

Besøgende går selv til den beboers lejlighed, man ønsker at besøge. De opfordres til ikke at opholde sig på fællesarealerne og til ikke at røre ved ting på vejen til boligen.

Under besøget

De besøgende opfordres til at holde afstand til beboeren, man besøger. Sundhedsstyrelsen anbefaler ud fra et forsigtighedsprincip, at der holdes to meters afstand mellem beboer og besøgende. Afstandskravene gælder også på fællesarealer, i elevatorer m.v., hvor man også opfordres til at holde afstand til andre beboere og personale.

Alle pårørende har fået tilsendt et brev, hvor de har fået nærmere oplysninger om retningslinjerne for besøg.

Dato: 02. juli 2020

Senest opdateret:

02. juli 2020