You are here

Nu er shunten klar til brug

Hør om den nye tilkørselsvej fra Århusvej til E45.

Det nye vejspor, der skal lette trafikpresset på Århusvej ved Søften, er nu klar til brug.

Biler og lastbiler har nu taget det nye vejspor ved motorvejstilkørslen ved Søften i brug. Vejsporet - en såkaldt shunt - blev åbnet 20. november 2020, straks efter at de sidste skilte var monteret. Dermed kan bilisterne på Århusvej forhåbentlig se frem til mindre køkørsel i myldretidstrafikken om morgenen og om eftermiddagen.

Shunten gør det muligt for biler og lastbiler fra søftensiden at køre direkte på motorvejen i sydgående retning uden at skulle gennem rundkørslen ved motorvejen. På den måde lettes trykket på rundkørslen ved motorvejen, og trafikberegninger viser, at det vil mindske den samlede tid, som bilister sidder i kø, med 83 procent i morgentrafikken og 67 procent om eftermiddagen. I faktiske tal betyder det, at bilister kan se frem til en gennemsnitlig besparelse på syv minutter i morgentrafikken, når de kører ud mod E45 fra Søften.

Shunten forventes at være i brug de næste seks-syv år, indtil en forventet udvidelse af E45 til seks spor betyder, at hele vejanlægget omkring E45 skal gentænkes.

Dato: 20. november 2020

Senest opdateret:

24. november 2020