You are here

Ny ældrechef i Favrskov

  • Henriette Halgaard Rasmussen er fra 1. oktober 2019 ny ældrechef i Favrskov Kommune.

    Henriette Halgaard Rasmussen er fra 1. oktober 2019 ny ældrechef i Favrskov Kommune.

Henriette Halgaard Rasmussen bliver med virkning fra 1. oktober 2019 ny chef for ældreområdet i Favrskov Kommune.

Henriette har været ansat i Favrskov Kommune siden juni 2014, hvor hun tiltrådte stillingen som sekretariatschef i Job og Økonomi. I 2016 blev Henriettes ansvarsområde udvidet til også at omfatte ansvaret for Borgerservice. Med virkning fra 1. juli 2019 blev Henriette konstitueret i stillingen som ældrechef.

Kate Bøgh, direktør for Social og Sundhed, er glad for, at Henriette fortsætter i stillingen som ældrechef.

- Kombinationen af Henriettes flair for ledelse, åbenlyse relationelle kompetencer, stærke analytiske evner samt brede kendskab til Favrskov Kommunes organisation betyder, at hun har de allerbedste forudsætninger for hurtigt at kunne udfylde jobbet som chef for ældreområdet. Henriette har, i den korte tid hun har været konstitueret, formået at sætte sig godt ind i området, og det er min vurdering, at hendes pragmatiske ledelsesmæssige tilgang til løsningen af opgaverne vil være et værdifuldt aktiv i samspillet med ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere, siger Kate Bøgh.

Henriette er også yderst tilfreds med, at ansættelsesudvalget pegede på hende som den rette til at varetage opgaven som chef for ældreområdet i Favrskov Kommune.

- Jeg har en oprigtig og stor interesse for ældreområdet, da jeg altid har betragtet ældrepleje og -omsorg som en af samfundets vigtigste velfærdsopgaver. I den periode, jeg har været konstitueret ældrechef, har jeg for alvor fået sat hverdagsarbejdet inden for området i perspektiv. Min respekt for området er kun blevet styrket. Alt i alt står jeg over for et område, hvis rammer, potentialer og omdømme jeg virkelig gerne vil arbejde for, siger Henriette Halgaard Rasmussen.

Før Henriette kom til Favrskov Kommune arbejdede hun fra 2002-2007 som fuldmægtig i Århus Amt, og fra 2007-2014 varetog hun forskellige stillinger i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Henriette er 48 år, uddannet cand.scient.pol. i 2003 og bor sammen med sine tre børn i Tranbjerg i Aarhus Kommune. Hun er endvidere i gang med en Master-uddannelse i offentlig ledelse.


Yderligere information:

Kate Bøgh, direktør for Social og Sundhed, 20 10 02 13 

Henriette Halgaard Ramussen, chef for Ældreområdet, 20 43 86 71

Dato: 26. september 2019

Senest opdateret:

26. september 2019