You are here

Ny bro og forlængelse af vej i Hadsten

To store projekter på vej i Hadsten

På seneste byrådsmøde godkendte Favrskov Byråd to nye vejprojekter: En ny bro, der fører Skovvej over Randersvej og en forlængelse af Vestre Ringvej frem til Toftegårdsvej i Hadsten.

Begge projekter skal være med til at få den tunge trafik væk fra Hammelvej i Hadsten og generelt skabe en bedre afvikling af trafikken på Randersvej.

Ny bro over Randersvej

På Skovvej og Randersvej bygges en ny bro til biler, cykler og gående. Den får en frihøjde på 4,5 meter, og dermed kan også lastbiler på Randersvej køre under broen.

I forbindelse med arbejdet med den nye bro, bliver det nødvendigt at spærre Randersvej i to til tre uger fordelt på flere perioder, mens Skovvej spærres i cirka tre måneder.

Når broen er færdig, lukkes udkørslen fra Skovvej til Vesselbjergvej for biler. Dette sker for at forbedre afviklingen af trafikken i krydset Vesselbjergvej/Randersvej.

Arbejdet med broen starter i foråret 2020 og forventes færdig sidst på året 2020.

Læs referatet fra byrådsmødet her

Se også byrådets behandling af sagen her
 

Forlængelse af Vestre Ringvej

Vestre Ringvej forlænges, så den når frem til Toftegårdsvej i den sydlige del af Hadsten. Med forlængelsen forventer Teknik og Kultur, at op mod 1200 køretøjer i døgnet fjernes fra Hammelvej og Østervangskolen. Dermed fjernes en tredjedel af det nuværende antal køretøjer.

Forlængelsen af Vestre Ringvej består af flere elementer:

Forlængelse af Vestre Ringvej (nu: Nygårdsvænget) ca. 645 meter mod syd til Toftegårdsvej.

Forlængelse af Toftegårdsvej ca. 125 meter mod vest til Vestre Ringvej

Ombygning af krydset Over Hadstenvej/Toftegårdsvej, så Toftegårdsvej bliver den gennemgående vej.

Ombygning af krydset Skanderborgvej/Toftegårdsvej/Ginneruplundvej til et lyskryds

Etablering af forbud for lastbiler på Hammelvej mellem Søndergade og Vestre Ringvej.

Det forventes, at arbejdet med at forlænge Vestre Ringvej kan gå i gang i løbet af 2020 og afsluttes i foråret 2021.

Det samlede beløb til forlængelse af Vestre Ringvej og etablering af en ny bro over Randersvej er på 23,5 millioner kroner.

Læs referatet fra byrådsmødet her

Se også byrådets behandling af sagen her

Dato: 08. oktober 2019

Senest opdateret:

09. oktober 2019