You are here

Ny direktør for Social og Sundhed i Favrskov

  • Ulrik Johansen er ny social- og sundhedsdirektør i Favrskov Kommune fra 1. marts 2020.

    Ulrik Johansen er ny social- og sundhedsdirektør i Favrskov Kommune fra 1. marts 2020.

Byrådet i Favrskov har ansat Ulrik Johansen som ny direktør for Social og Sundhed fra 1. marts 2020.

Ulrik Johansen kommer fra en stilling som socialchef i Viborg Kommune. Tidligere har han varetaget forskellige chefstillinger i Vejle Kommune og gennem en årrække været konsulent i KL/KLK.

Borgmester Nils Borring (A) glæder sig over et kompetent ansøgerfelt, hvor der i ansættelsesudvalget er fuld enighed om, at Ulrik Johansen er den helt rigtige til at varetage stillingen som direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune.

- Ulrik kommer med en bred erfaring fra ansættelser i flere kommuner. Det har givet ham en stor faglig indsigt, som umiddelbart kan bruges i løsningen af de udfordringer, vi står over for på velfærdsområderne de kommende år. Jeg hæfter mig særligt
ved Ulriks fokus på og evner til at skabe resultater sammen med andre – både internt og eksternt. Det er en meget vigtig kompetence i arbejdet med at sikre den fortsatte udvikling af social- og sundhedsområdet, siger Nils Borring.

Også kommunaldirektør Jan Kallestrup glæder sig til samarbejdet med Ulrik Johansen.

- Jeg er sikker på, at Ulriks stærke faglige udgangspunkt i en kombination med hans udprægede analytiske og kommunikative evner bliver en stor gevinst for såvel social- og sundhedsområdet som for Favrskov Kommune som helhed. Samtidig er Ulrik en
åben, imødekommende og tillidsvækkende person, som vil repræsentere Favrskov Kommune på allerbedste vis, udtaler Jan Kallestrup.

Ulrik Johansen ser frem til at starte i Favrskov.

- Favrskov er kendt for at levere en god kvalitet i servicen over for borgerne og for at vægte det tværgående samarbejde meget højt. Det glæder jeg mig til at være en aktiv del af. Det er naturligvis også attraktivt for mig at få mulighed for at være med til at præge
en hel kommunes udvikling sammen med byrådet og direktionen. Jeg glæder mig også til at tage fat på den række af spændende opgaver og udfordringer, der er forbundet med jobbet – herunder møde de mange samarbejdspartnere og frivillige
kræfter, der sammen med kommunen er med til at gøre Favrskov til et dejligt sted at bo og være borger, siger den kommende direktør for Social og Sundhed.

Ulrik Johansen er 45 år og uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 2003. Han bor i Ry med sin kone og tre børn.

Fakta:

Ulrik Johansens karriere omfatter følgende ansættelsesforhold:
2017- Socialchef, Viborg Kommune
2014-2017: Stabschef, Velfærdsforvaltningen, Vejle Kommune
2013-2014: Digitaliserings- og analysechef, Vejle Kommune
2010-2013: Konsulent, KLK, KL’s Konsulentvirksomhed
2005-2010: Konsulent, KL, Kontor for Økonomiske Analyser og Erhverv
2004-2005: Funktionsleder, Storstrøms Amt, Økonomisk Kontor, Budgetfunktionen
2003-2004: Fuldmægtig, Storstrøms Amt, Økonomisk Kontor
 

Dato: 29. januar 2020

Senest opdateret:

29. januar 2020