You are here

Ny formand for Ældrerådet

  • Erik Bertelsen fra Thorsø er ny formand for Ældrerådet i Favrskov Kommune.

    Erik Bertelsen fra Thorsø er ny formand for Ældrerådet i Favrskov Kommune.

Erik Bertelsen fra Thorsø er ny formand for Ældrerådet i Favrskov Kommune.

Samtidig med kommunalvalget 21. november 2017 var der også ældrerådsvalg i Favrskov Kommune. De stemmeberettigede er borgere over 60 år bosat i kommunen. Mange benyttede sig af muligheden for at stemme, og stemmeprocenten blev på 66.

Ældrerådet har nu konstitueret sig, og rådet har valgt Erik Bertelsen, Thorsø som formand og Hans Kjær Christensen, Hinnerup, som næstformand.

De øvrige medlemmer i det nye Ældreråd er:

  • Birthe Kalstrup, Hadsten (hun er også medlem af forretningsudvalget)

  • Ejgild Andreasen, Hammel

  • Annegrethe Løkke Nielsen, Søften

  • Thøger Opstrup, Hadsten

  • Birgit Kirkensgård Hansen, Hinnerup

  • Alex Kejlberg, Ulstrup

  • Lene Degn, Voldum

Rådets funktionsperiode er 2018-2021.

Ældrerådet fungerer som kontaktled mellem borgerne og kommunalbestyrelsen, og Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen (personer over 60 år), før de vedtages politisk.

Rådet kan på eget initiativ komme med forslag til eksempelvis en god ældrepolitik, forklarer Erik Bertelsen.
- Alle borgere over 60 år og deres pårørende skal vide, at de også kan henvende sig til Ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse. Men vi behandler dog ikke personsager i Ældrerådet, understreger Erik Bertelsen.  

 

Dato: 27. december 2017

Senest opdateret:

27. december 2017